Довідка про лікарню

Комунальний заклад "Херсонська міська клінічна Лікарня ім. А. і О. Тропіних" – багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад вищої категорії, який є комунальною власністю Херсонської міської ради і знаходиться за юридичною адресою: 73000, м. Херсон, вул. Комарова, 2.

 

До складу лікарні входять:

- Амбулаторія сімейного лікаря;

- 3 поліклініки для обслуговування дорослого населення (загальна потужність – 794 відв. у зміну);

- 3 поліклініки для обслуговування дитячого населення (загальна потужність – 327 відв. у зміну);

- Жіноча консультація (потужність – 273 відвідування у зміну);

- Міський цілодобовий травматологічний пункт;

- Офтальмологічні центри: Міський центр мікрохірургії ока та Центр надання невідкладної офтальмологічної допомоги (на базі офтальмологічного відділення), Міський центр охорони зору дітей та підлітків (на базі дитячого відділення);

- Стаціонарні відділення на 430 ліжок.

Також у складі лікарні функціонують допоміжні служби: патологоанатомічне відділення з цитологічною та гістологічною лабораторією, фізіотерапевтичне відділення, відділення гіпербаричної оксигенації та переливання крові, рентгенологічне відділення, відділення функціональної та ультразвукової діагностики, лабораторія, інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.

Загальна кількість працюючих складає 1370 осіб, в тому числі: лікарів – 280,  середніх медичних працівників – 625, працівників технічно-господарської служби – 274.

За амбулаторно-поліклінічною допомогою  в поліклініки лікарні щоденно звертається 3,5 тис. пацієнтів та обслуговується вдома біля 560 хворих всіх вікових груп.

Працює 18 дільниць сімейного лікаря, 47 терапевтичних дільниць, 21 педіатрична дільниця, 16 акушерсько-гінекологічних дільниць. 

Загальна кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку складає 114077, в тому числі з цукровим діабетом – 2526 (з них отримують інсулін – 1954 чол.).

У поліклініках лікарні щороку проводиться  4300 операцій.

Розгорнуто 116 ліжок денних стаціонарів, на яких щороку отримують медичну допомогу біля 6000 пацієнтів.

Щорічно біля 12,5 тис. пацієнтів звертається до міського цілодобового травматологічного пункту.

Стаціонарна служба представлена 16 спеціалізованими відділеннями, 5 з яких хірургічного профілю. Кількість хворих які лікуються у стаціонарних відділеннях, досягає біля 17 тис. щорічно. Хірургічною службою стаціонару за рік здійснюється до 6000 операцій. У лікарні функціонує хірургічне відділення з центром діабетичної стопи.  З 1998 році в лікарні щорічно проводиться біля 900 ендоскопічних операцій. В акушерському відділенні щороку народжується біля 1600 малюків, працює «сімейний пологовий зал». На базі лікарні функціонує міське офтальмологічне відділення, в якому щороку лікується біля 1400 пацієнтів та оперуються біля 850 хворих (тільки з приводу катаракти та глаукоми оперуються біля 600 пацієнтів). Придбаний сучасний апарат фірми «Geuder» (Німеччина) за допомогою якого проводиться операції на очному яблуці ультразвуковим безшовним методом (щомісячно проводить біля 50 вказаних операцій та їх кількість постійно збільшується). 

У 2008 році заклад акредитовано оціночною комісією Міжнародного дитячого фонду «Unicef» на відповідність статусу «Лікарня доброзичлива до дитини».

У серпні 2014 року лікарня отримала міжнародний сертифікат з системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001).

У вересні 2014 року акредитаційна комісія Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації провела оцінку відповідності лікарні стандартам державної акредитації та, за результатами цієї роботи, підтвердила вищу категорію.

У традиціях лікарні постійне підвищення професійної майстерності, освоєння і впровадження в практику сучасних лікувально-діагностичних та комп’ютерних технологій, досягнень медичної науки. Девіз лікарні - «Здоров’я – найвища цінність» - свідчення високої відповідальності закладу перед суспільством.

 

 

Про лікарню