Відділення анестезіології

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії призначене для надання невідкладної цілодобової допомоги пацієнтам з порушеннями  життєво важливих функцій організму, а також забезпечення проведення різноманітних видів знеболення під час  оперативних втручань та інвазивних маніпуляцій.

 

Відділення обладнане сучасною лікувально-діагностичною апаратурою:

- апаратуру респіраторної (дихальної) підтримки, яка забезпечує штучну  вентиляцію легень в різноманітних режимах; використання таких видів апаратів дозволяє досягати мінімізації факторів що ушкоджують легені, а при необхідності пролонгувати респіраторну підтримку на достатньо довгий час;

- апаратуру моніторингу, або «стеження» за функціональним станом пацієнта: нові сучасні  монітори дозволяють відстежувати основні життєво важливі функції організму (показники гемодинаміки, насищення крові киснем, електричну активність міокарда и т.д.).

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії використовують сучасні анестезіологічні методики. В залежності  від об’єму та ділянки оперативного втручання застосовуються різні  методики загальної анестезії (внутрішньовенна, інгаляційна або комбінована анестезії). Впроваджена  методика низькопоточної інгаляційної анестезії з використанням препарату севофлюрану с моніторингом  рівня СО2 (наркозно-дихальний апарат LEON (Німеччина). Сучасні препарати поєднуються раціональним чином, що забезпечує пацієнту ранішнє пробудження і зводить до мінімуму побічні ефекти.      Також широко застосовуються регіональні методи анестезії – нейроаксіальна (епідуральна, субарахноідальна) та провідникова з блокадою нервових сплетінь та окремих нервів , які також забезпечують адекватний  рівень знеболення, але діє без виключення свідомості пацієнта.

 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії  має все необхідне для проведення анестезії будь-якого ступеню складності у пацієнтів з різною віковою та нозологічною груп, враховуючи акушерство.

Знеболення пологів і операції кесарів розтин  – окреме направлення діяльності анестезіологічної служби лікарні. Все більш частіше використовується реґіонарні методи анестезії , перевагою яких є те, що плід не піддається впливу наркотичних анестетиків. 

За  необхідністю  безпосередньо у відділенні можливе виконання ряду обстежень, що дозволяє забезпечити встановлення точного діагнозу в короткий термін, а також забезпечує впевнений контроль стану пацієнта.

Окрім  діагностичних маніпуляцій, у відділенні проводиться ряд лікувальних процедур: мембранний плазмаферез; ультрафільтрація, гемосорбція;  лікування опійного (наркотичного) абстинентного синдрому з використанням  методики ультракороткої детоксикації – DETOX, др.

Кваліфікований індивідуальний підхід до кожного пацієнта дозволяє підібрати оптимальний вид знеболення і схему післяопераційного ведення пацієнта, визначити найбільш належний для кожного пацієнта комплекс обстежень та об’єм  інтенсивної терапії при різних захворюваннях та  критичних станах.

Поєднання великого практичного досвіду співробітників відділення, сучасне обладнання та сучасні лікарські препарати дають можливість проводити операції різної  складності  на максимально безпечному для пацієнта рівні.


 

Завідуючий відділенням:
лікар-анестезіолог вищої категорії         Фруль Андрій Миколайович

Ординатори відділення:
- Андреєв Іван Олександрович   лікар-анестезіолог вищої категорії   
- Могілко Олег Олександрович   лікар-анестезіолог вищої категорії
- Біжко Олександр Віталійович   лікар-анестезіолог вищої категорії  
- Гапон Наталія Петрівна            лікар-анестезіолог першої категорії
- Щерба Віталій Анатолійович     лікар-анестезіолог першої категорії
- Сис Андрій Володимирович      лікар-анестезіолог другої категорії
- Чистяков Андрій Васильович    лікар-анестезіолог другої категорії
- Сарканич Василь Михайлович   лікар-анестезіолог, магістр медицини.                                                                                                                   

Телефон відділення  - (0552) 22-51-13

Про лікарню