Статут лікарні

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО


Державним реєстратором                                          Рішення міської ради
виконавчого комітету                                                 від 26.02.2010 №1429
Херсонської міської ради
05.03.2010
Реєстр №14991050004002659
Державний реєстратор
(підпис)      Костюченко В.М.

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

« ХЕРСОНСЬКА  МІСЬКА КЛІНІЧНА  ЛІКАРНЯ

ІМЕНІ АФАНАСІЯ  І  ОЛЬГИ  ТРОПІНИХ »

 

1. Загальні положення

 


1.1.  Комунальний заклад  «Херсонська міська клінічна  лікарня імені  Афанасія   і  Ольги  Тропіних»    (далі – Заклад )  є   бюджетною   установою   охорони   здоров’я,   заснованою  на  власності  територіальної  громади  м.  Херсона. Засновник –  Херсонська  міська рада.

1.2. Заклад  є правонаступником  лікарні ім. А. і О. Тропіних. 

1.3. Заклад здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітний Херсон- ській  міській  раді. Координацію  діяльності здійснює уповноважений орган – управління   охорони   здоров’я   Херсонської   міської   ради   (далі  –  Орган управління).   

 

2. Найменування, місцезнаходження,  склад та види медичної діяльності  Закладу


 

2.1.  Повне   найменування   Закладу:   Комунальний  заклад    «Херсонська міська клінічна  лікарня  імені  Афанасія і Ольги  Тропіних».

2.2. Скорочене   найменування  Закладу:   КЗ   «Херсонська міська  клінічна   лікарня  ім.  А.  і  О. Тропіних».

2.3. Юридична адреса:

вул. Комарова, 2,  м. Херсон, 73000,  Херсонська область, Україна.  

Місцезнаходження: вул. Комарова, 2,  м. Херсон, 73000,  Херсонська область, Україна. 

2.4. До складу Закладу без права юридичної особи входять  структурні  підрозділи:

- поліклініка № 1, розташована за адресою: вул. Комарова,2, м. Херсон, 73000;

- поліклініка №2, розташована за адресою: просп. Будівельників,20, м. Херсон, 73020;

- поліклініка № 3, розташована за адресою:   проїзд   Береговий, 3,  м.  Херсон, 73021;

- дитяча поліклініка №1, розташована за адресою: вул. Суворова,39, м. Херсон, 73000;

- дитяча поліклініка  №  2,   розташована  за адресою: просп. Будівельників,20, м. Херсон, 73020;

- дитяча   поліклініка  №  3,   розташована  за  адресою:     проїзд    Береговий, 3,

 м. Херсон, 73021;

- амбулаторія  сімейного   лікаря,   розташована  за  адресою:    вул.   Нижня, 85,

сел. Комишани, 73490;

- жіноча  консультація,  розташована   за  адресою:     просп.   Димитрова,  14 б, 

м. Херсон,  73020;

- міський    ендокринологічний  диспансер, розташований  за адресою:  вул. Суворова, 38, м. Херсон, 73000;

- міський центр реабілітації та відновлюваного лікування , розташований за адресою:  вул. Суворова, 37, м. Херсон, 73000;

- стаціонарні       відділення,    розташовані    за    адресою:     вул.  Комарова,  2,

 м. Херсон, 73000;

- клініко – діагностична лабораторія, розташована за адресою: вул. Комарова,2,

м. Херсон, 73000. 

Види медичної діяльності:

1. Акушерство і гінекологія.

2. Алергологія.

3. Дитяча алергологія.

4. Анестезіологія.

5. Дитяча анестезіологія.

6. Гастроентерологія.

7. Дитяча гастроентерологія.

8. Дитяча гематологія.

9. Геріатрія.

10. Дитяча гінекологія.

11. Онкогінекологія.

12. Дерматовенерологія.

13. Дитяча дерматовенерологія.

14. Дієтологія.

15. Ендокринологія.

16. Дитяча ендокринологія.

17. Ендоскопія.

18. Епідеміологія.

19. Загальна практика – сімейна медицина.

20. Імунологія.

21. Дитяча імунологія.

22. Інфекційні хвороби.

23. Дитячі інфекційні хвороби.

24. Кардіологія.

25. Дитяча кардіоревматологія.

26. Клінічна лабораторна діагностика.

27. Лабораторна імунологія.

28. Клінічна біохімія.

29. Лікувальна фізкультура.

30. Народна та нетрадиційна медицина.

31. Неврологія.

32. Дитяча неврологія.

33. Нефрологія.

34. Дитяча нефрологія.

35. Онкологія.

36. Дитяча онкологія.

37. Організація і управління охороною здоров’я.

38. Ортопедія і травматологія.

39. Дитяча ортопедія і травматологія.

40. Отоларингологія.

41. Дитяча отоларингологія.

42. Офтальмологія.

43. Дитяча офтальмологія.

44. Паразитологія.

45. Патологічна анатомія.

46. Педіатрія.

47. Неонатологія.

48. Дитяча психіатрія.

49. Медична психологія.

50. Психотерапія.

51. Психофізіологія.

52. Пульмонологія.

53. Дитяча пульмонологія.

54. Терапія.

55. Рентгенологія.

56. Ревматологія.

57. Рефлексотерапія.

58. Санологія.

59. Сексопатологія.

60. Медицина невідкладних станів.

61. Стоматологія.

62. Дитяча стоматологія.

63. Терапевтична стоматологія.

64. Хірургічна стоматологія.

65. Підліткова терапія.

66. Трансфузіологія.

67. Ультразвукова діагностика.

68. Урологія.

69. Дитяча урологія.

70. Фізіотерапія.

71. Фтизіатрія.

72. Дитяча фтизіатрія.

73. Функціональна діагностика.

74. Хірургія.

75. Дитяча хірургія.

76. Онкохірургія.

77. Судинна хірургія.

2.5. У разі необхідності, за погодженням з управлінням охорони здоров’я міської ради, адміністрація лікарні може змінювати організаційну структуру, тобто ліквідовувати або реорганізовувати наявні структурні підрозділи, або вводити нові структурні підрозділи і види медичної діяльності в межах затвердженого штатного розкладу. Зміна організаційної структури лікарні не є підставою для внесення змін до Статуту та його перереєстрації.

 

3. Юридичний статус


 

3.1. Заклад  є юридичною особою. Прав і обов’язків юридичної особи Заклад набуває з дня його  державної реєстрації.

3.2. Заклад  здійснює свою діяльність відповідно до  Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  Господарського та Цивільного кодексів України,  Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 51),  інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України,  загальнообов’язкових  для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони  здоров’я  України, загальнообов’язкових   нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, рішень Медичної ради лікарні  та цього Статуту.

3.3. Заклад  веде  самостійний баланс, має поточний, бюджетний та інші рахунки  в  Державному  казначействі України, гербову печатку і печатки,  логотип, електронну  адресу,  веб – сайт,   штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням та іншими реквізитами.

3.4. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності   за зобов’язаннями Закладу.

3.5. Заклад  має право укладати будь - які угоди, які не суперечать чинному законодавству та предмету діяльності Закладу, набувати майнових  та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.6. Заклад  має право брати участь у залученні  матеріальних та фінансових ресурсів інвесторів, позичок, безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.

3.7. Заклад  має право вступати до асоціацій та інших професійних, громадських об’єднань  за погодженням із Органом управління.

 

4. Мета і напрямки діяльності


 

4.1. Метою  діяльності Закладу є:   

- надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно – правових актів медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення в обсязі бюджетних асигнувань;

- здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я,  в тому числі на платній  або  альтернативній  основі; 

- сприяння розвитку нових форм надання медичних послуг, у тому числі на платній основі;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

4.2. Основними напрямками   діяльності Закладу є:

- здійснення  медичної практики для забезпечення населення медичною допомогою і медичними послугами шляхом надання йому амбулаторно – поліклінічної, у т.ч. первинної медико-санітарної допомоги, стаціонарної, невідкладної медичної допомоги з використанням затверджених кадрових, бюджетно – фінансових, матеріально – технічних ресурсів;

- надання кваліфікованої, спеціалізованої і амбулаторно – поліклінічної допомоги за  сімейним та дільнично – територіальними  принципами;

 -  надання  медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання  нетрадиційних та альтернативних методів діагностики та лікування згідно з чинним  законодавством;  

- придбання,  зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних    засобів ( список 1 таблиці ІІ та список 1 таблиці ІІІ),  психотропних речовин (список 2 таблиці ІІ та список 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (список 1 таблиці ІV та список 2 таблиці  ІV )    Переліку    наркотичних    засобів,    психотропних     речовин     і прекурсорів, затвердженого наказом МОЗ України від 21.01.2010р.  №11 «Про затвердження порядку обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров`я України».;

 - організація та проведення експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності та реабілітаційних заходів;

- підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;

-  взяття та зберігання  донорської крові та її компонентів;

- участь у підготовці медичних працівників та лікарів - інтернів шляхом надання баз закладу для їх виробничої практики відповідно до договорів між Закладом, медичними коледжами, державними медичними університетами

 їх клінічними кафедрами та іншими навчальними закладами, які мають відповідну ліцензію;

- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів  відповідного рівня;

- установлення і розвиток міжнародних професійних і економічних зв’язків;

- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.3. Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством. 
Діяльність лікарні у сфері застосування системи управління якістю.
 

5. Майно Закладу


 

5.1. Майно Закладу  становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші матеріальні і нематеріальні цінності, активи,  вартість яких відображається у бухгалтерському  балансі Закладу.

5.2. Майно Закладу є власністю територіальної громади м. Херсона, належить йому на правах оперативного управління. Заклад  володіє та користується цим майном за дозволом Засновника.

5.3. Доходи та майно, придбані за рахунок господарчої діяльності, знаходяться в повному розпорядженні Закладу.

5.4. Заклад має право, за рішенням  Засновника, продавати,  передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні фонди   та інші матеріальні засоби.

5.5. Збитки, заподіяні Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Закладу в порядку, встановленому законодавством.

 

6. Права та обов’язки


 

6.1. Права Закладу:

6.1.1. Заклад планує свою діяльність згідно з плановими завданнями Органу управління, контрольними показниками; визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку і відповідно до комплексних і цільових    загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково – медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.

6.1.2. Формування  та складання   штатних  розкладів  структурних підрозділів Закладу, в тому числі госпрозрахункових.

6.1.3. Укладання  договорів  про надання медичних послуг за кошти здобувачів цих послуг.

6.1.4. Укладання угод про спільну діяльність з дозволу Засновника та інших цивільно – правових договорів з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.

6.1.5. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Органу управління, збереження профілю, Заклад може створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи, без статусу юридичної особи.

6.1.6. Формування  фондів  матеріального  стимулювання.

6.1.7. За погодженням із  Засновником, здійснювати іншу ніж надання медичних послуг діяльність, за наявності не завантажених  виконанням основної діяльності кадрових та виробничих потужностей та за умови, що здійснення такої діяльності не матиме негативного впливу на якість та доступність медичного обслуговування для населення.

6.1.8. Надання  платних  послуг  згідно з чинним законодавством.

6.2. Обов’язки Закладу:

6.2.1. Забезпечення  своєчасної сплати податків і зборів ( обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно із законодавством України.

6.2.2. Забезпечення  цільового  використання закріпленого за ним майна та виділених коштів.

6.2.3. Здійснення  за наявності бюджетних коштів капітального ремонту  основних фондів.

6.2.4. Додержання   законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

6.2.5. Здійснення  заходів  з удосконалення організації своєї діяльності.

6.2.6. Виконання  норм і вимог  щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.2.7. Здійснення  заходів  з удосконалення організації виплати заробітної плати, а також вишукання  можливості матеріальної зацікавленості   як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках діяльності Закладу, забезпечення  економного  і раціонального  використання фондів заробітної плати.

 

7. Організаційна структура та організація роботи Закладу


 

7.1. Порядок внутрішньої організації та  діяльності  структурних підрозділів Закладу  затверджується головним лікарем, за погодженням із начальником управління охорони здоров’я міської ради.  

7.2. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Закладу визначаються положеннями про них , які затверджуються в порядку, визначеному Статутом Закладу або іншими нормативними  документами.

7.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Закладу затверджуються  головним лікарем.

 

8. Управління Закладом


 

8.1.Управління Закладом здійснює головний лікар,  який призначається або звільняється із займаної посади розпорядженням міського голови за контрактом  згідно з трудовим  законодавством. 

8.2. Повноваження, права, обов’язки,  відповідальність головного лікаря регламентовані посадовою інструкцією,  що затверджується  управлінням охорони здоров’я  міської ради, контрактною угодою з міським головою.  

8.3. Головний лікар вирішує питання діяльності Закладу згідно із  Статутом, представляє його в органах державної влади та  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх  форм власності, відповідає за результати діяльності Закладу  перед Засновником.

8.4. Головний лікар:

- діє від імені та в інтересах Закладу;

-  видає накази і розпорядження у межах своєї компетенції та контролює їх виконання;

-  затверджує  функціональні обов’язки працівників;

-  видає наказ про склад  Медичної ради Закладу;

- за погодженням Засновника або Органу управління  розпоряджається майном Закладу;                                                                                                

- має право першого підпису  фінансових, банківських та інших документів;

- укладає договори з юридичними і фізичними особами згідно з чинним законодавством;

- затверджує нормативні документи, що регламентують порядок роботи Закладу  та його  структурних підрозділів;

- організовує виконання рішень Засновника;

- призначає та звільняє працівників Закладу у відповідності до трудового  законодавства;

- вживає заходів до заохочення працівників та накладає дисциплінарні  стягнення;

- проводить розподіл обов’язків між заступниками;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заклад  завдань;

- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції;

- у межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працюючих установлює штатний розпис структурних підрозділів;

-  щорічно звітує перед колективом  про  діяльність Закладу;

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом.

8.5. В залежності від потужності Закладу та поставлених завдань,  головний лікар призначає   заступників за різними напрямками діяльності. Кількість заступників головний лікар визначає  в межах затвердженого

штатного розкладу та  фонду заробітної плати, в тому числі і за рахунок позабюджетних коштів.

8.6. Відносини колективу і головного лікаря, питання організації медичної та господарської діяльності, охорони праці, соціального розвитку регулюються законодавством України, цим Статутом та колективним договором. 

8.7. Заступники головного лікаря, завідувачі  структурних підрозділів, старші медичні сестри, інші працівники призначаються і звільняються з посади наказами головного лікаря Закладу згідно з трудовим законодавством.

8.8. До складу адміністрації Закладу входять:

- головний лікар;

- головний бухгалтер;

- заступник головного лікаря з медичної частини;

- заступник головного лікаря з амбулаторно -  поліклінічної роботи;

- заступник головного лікаря з педіатричної служби;

- заступник головного лікаря з медичних послуг та державних закупівель;

- заступник головного лікаря з медсестринства;

- заступник головного лікаря з технічних питань;

- заступник головного лікаря з інформаційно -  аналітичної роботи.

8.9. Адміністрація Закладу забезпечує:

-  взаємозв’язки з лікувально – профілактичними та іншими закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги населенню міст та області;

- постійне вдосконалення форм і методів профілактичної роботи, діагностики та лікування хворих, виходячи з потреб населення та реальних умов господарювання;

- комфортні побутові та психоемоційні умови роботи в структурних підрозділах;

- своєчасне та якісне проведення лікувально – діагностичних процедур, лікарських призначень,  високу якість обслуговування хворих;

- дотримання санітарних норм та правил експлуатації інструментарію, обладнання,  а також санітарно – гігієнічного  та протиепідемічного режимів Закладу;  

- безперебійну роботу медичної апаратури, машин, механізмів, інженерно – технічних мереж та споруд, своєчасний метрологічний контроль вимірювальних приладів;

- безперебійне забезпечення необхідними засобами, матеріалами медичного та господарського призначення;

- дотримання правил та норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

8.10. Керівники структурних підрозділів Закладу несуть персональну відповідальність за організацію роботи підрозділу, за раціональну і технічно грамотну експлуатацію діагностичної та лікувальної апаратури, за розроблення та виконання посадових інструкцій підлеглими, за інструктаж з техніки безпеки праці та  протипожежної безпеки.

8.11. У Закладі  функціонує Медична рада, яка  утворюється для погодженого вирішення питань. Склад Медичної ради затверджується наказом головного лікаря,  який її очолює.

8.12. Медична рада Закладу:

·        визначає перспективні напрямки  діяльності Закладу;

·        здійснює організаційну, професійну і наукову оцінку результатів  діяльності Закладу;

·        вирішує інші питання діяльності  Закладу, визначені  Статутом.

8.13. Медична рада Закладу організує свою діяльність на підставі Положення про медичну раду, затвердженого головним лікарем.

 

9. Фінансово - господарська  діяльність


 

9.1.  Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є кошти  місцевого бюджету, власні надходження  від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.

9.2. Основним фінансовим документом Закладу є кошторис доходів та видатків, що дає можливість здійснення фінансово – господарської діяльності в межах одного фінансового року. Заклад  бере зобовязання та проводить видатки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом.

9.3. Відносини Закладу з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами здійснюються на основі договорів.

9.4. Заклад  може надавати  платні медичні та інші послуги згідно з чинним законодавством.

9.5. Заклад  має право здавати в оренду установам, організаціям, підприємствам тимчасово вільні площі, устаткування, обладнання, за згодою Засновника.

9.6. Заклад  здійснює свою діяльність шляхом використання бюджетних   коштів та інших надходжень, у тому числі надходжень від господарської діяльності.

 

10. Соціальна та зовнішньоекономічна діяльність Закладу


 

10.1. Заклад може  здійснювати  зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України за згодою Засновника.

10.2. Кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, використовуються на розвиток матеріально – технічної бази Закладу, вирішення соціальних питань колективу медпрацівників відповідно до встановленого законодавством порядку.

 

11. Припинення діяльності Закладу


 

11.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом її реорганізації /злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення / або ліквідації.

Реорганізація або ліквідація Закладу  здійснюється за рішенням Засновника.

11.2. При реорганізації Закладу  вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

11.3. Заклад може бути ліквідований:

- за рішенням  Засновника;

- на підставі рішення  суду.

11.4. Ліквідація Закладу  проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Закладу за рішенням  суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо  управління справами Закладу. Про початок ліквідації Закладу  та  строк подання заяв про претензії до нього  ліквідаційна комісія  повідомляє в одному з офіційних друкованих видань.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, визначає  його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів  Закладу  третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику  або органам, що призначили  ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Закладу, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, передаються Засновнику відповідно до чинного законодавства.         

11.6. Ліквідація Закладу  вважається завершеною, а Заклад таким, що припинив  свою діяльність, із моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру  підприємств та організацій України.

 

12. Прикінцеві положення


 

Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.


 

ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО


Державним реєстратором                                          Рішення міської ради
виконавчого комітету                                                 від 26.02.2010 №1429
Херсонської міської ради
05.03.2010
Реєстр №14991050004002659
Державний реєстратор
(підпис)      Костюченко В.М.

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

« ХЕРСОНСЬКА  МІСЬКА КЛІНІЧНА  ЛІКАРНЯ

ІМЕНІ АФАНАСІЯ  І  ОЛЬГИ  ТРОПІНИХ »

 

1. Загальні положення

 


1.1.  Комунальний заклад  «Херсонська міська клінічна  лікарня імені  Афанасія   і  Ольги  Тропіних»    (далі – Заклад )  є   бюджетною   установою   охорони   здоров’я,   заснованою  на  власності  територіальної  громади  м.  Херсона. Засновник –  Херсонська  міська рада.

1.2. Заклад  є правонаступником  лікарні ім. А. і О. Тропіних. 

1.3. Заклад здійснює медичну та господарську діяльність, підзвітний Херсон- ській  міській  раді. Координацію  діяльності здійснює уповноважений орган – управління   охорони   здоров’я   Херсонської   міської   ради   (далі  –  Орган управління).   

 

2. Найменування, місцезнаходження,  склад та види медичної діяльності  Закладу


 

2.1.  Повне   найменування   Закладу:   Комунальний  заклад    «Херсонська міська клінічна  лікарня  імені  Афанасія і Ольги  Тропіних».

2.2. Скорочене   найменування  Закладу:   КЗ   «Херсонська міська  клінічна   лікарня  ім.  А.  і  О. Тропіних».

2.3. Юридична адреса:

вул. Комарова, 2,  м. Херсон, 73000,  Херсонська область, Україна.  

Місцезнаходження: вул. Комарова, 2,  м. Херсон, 73000,  Херсонська область, Україна. 

2.4. До складу Закладу без права юридичної особи входять  структурні  підрозділи:

- поліклініка № 1, розташована за адресою: вул. Комарова,2, м. Херсон, 73000;

- поліклініка №2, розташована за адресою: просп. Будівельників,20, м. Херсон, 73020;

- поліклініка № 3, розташована за адресою:   проїзд   Береговий, 3,  м.  Херсон, 73021;

- дитяча поліклініка №1, розташована за адресою: вул. Суворова,39, м. Херсон, 73000;

- дитяча поліклініка  №  2,   розташована  за адресою: просп. Будівельників,20, м. Херсон, 73020;

- дитяча   поліклініка  №  3,   розташована  за  адресою:     проїзд    Береговий, 3,

 м. Херсон, 73021;

- амбулаторія  сімейного   лікаря,   розташована  за  адресою:    вул.   Нижня, 85,

сел. Комишани, 73490;

- жіноча  консультація,  розташована   за  адресою:     просп.   Димитрова,  14 б, 

м. Херсон,  73020;

- міський    ендокринологічний  диспансер, розташований  за адресою:  вул. Суворова, 38, м. Херсон, 73000;

- міський центр реабілітації та відновлюваного лікування , розташований за адресою:  вул. Суворова, 37, м. Херсон, 73000;

- стаціонарні       відділення,    розташовані    за    адресою:     вул.  Комарова,  2,

 м. Херсон, 73000;

- клініко – діагностична лабораторія, розташована за адресою: вул. Комарова,2,

м. Херсон, 73000. 

Види медичної діяльності:

1. Акушерство і гінекологія.

2. Алергологія.

3. Дитяча алергологія.

4. Анестезіологія.

5. Дитяча анестезіологія.

6. Гастроентерологія.

7. Дитяча гастроентерологія.

8. Дитяча гематологія.

9. Геріатрія.

10. Дитяча гінекологія.

11. Онкогінекологія.

12. Дерматовенерологія.

13. Дитяча дерматовенерологія.

14. Дієтологія.

15. Ендокринологія.

16. Дитяча ендокринологія.

17. Ендоскопія.

18. Епідеміологія.

19. Загальна практика – сімейна медицина.

20. Імунологія.

21. Дитяча імунологія.

22. Інфекційні хвороби.

23. Дитячі інфекційні хвороби.

24. Кардіологія.

25. Дитяча кардіоревматологія.

26. Клінічна лабораторна діагностика.

27. Лабораторна імунологія.

28. Клінічна біохімія.

29. Лікувальна фізкультура.

30. Народна та нетрадиційна медицина.

31. Неврологія.

32. Дитяча неврологія.

33. Нефрологія.

34. Дитяча нефрологія.

35. Онкологія.

36. Дитяча онкологія.

37. Організація і управління охороною здоров’я.

38. Ортопедія і травматологія.

39. Дитяча ортопедія і травматологія.

40. Отоларингологія.

41. Дитяча отоларингологія.

42. Офтальмологія.

43. Дитяча офтальмологія.

44. Паразитологія.

45. Патологічна анатомія.

46. Педіатрія.

47. Неонатологія.

48. Дитяча психіатрія.

49. Медична психологія.

50. Психотерапія.

51. Психофізіологія.

52. Пульмонологія.

53. Дитяча пульмонологія.

54. Терапія.

55. Рентгенологія.

56. Ревматологія.

57. Рефлексотерапія.

58. Санологія.

59. Сексопатологія.

60. Медицина невідкладних станів.

61. Стоматологія.

62. Дитяча стоматологія.

63. Терапевтична стоматологія.

64. Хірургічна стоматологія.

65. Підліткова терапія.

66. Трансфузіологія.

67. Ультразвукова діагностика.

68. Урологія.

69. Дитяча урологія.

70. Фізіотерапія.

71. Фтизіатрія.

72. Дитяча фтизіатрія.

73. Функціональна діагностика.

74. Хірургія.

75. Дитяча хірургія.

76. Онкохірургія.

77. Судинна хірургія.

2.5. У разі необхідності, за погодженням з управлінням охорони здоров’я міської ради, адміністрація лікарні може змінювати організаційну структуру, тобто ліквідовувати або реорганізовувати наявні структурні підрозділи, або вводити нові структурні підрозділи і види медичної діяльності в межах затвердженого штатного розкладу. Зміна організаційної структури лікарні не є підставою для внесення змін до Статуту та його перереєстрації.

 

3. Юридичний статус


 

3.1. Заклад  є юридичною особою. Прав і обов’язків юридичної особи Заклад набуває з дня його  державної реєстрації.

3.2. Заклад  здійснює свою діяльність відповідно до  Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  Господарського та Цивільного кодексів України,  Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 51),  інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України,  загальнообов’язкових  для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони  здоров’я  України, загальнообов’язкових   нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, рішень Медичної ради лікарні  та цього Статуту.

3.3. Заклад  веде  самостійний баланс, має поточний, бюджетний та інші рахунки  в  Державному  казначействі України, гербову печатку і печатки,  логотип, електронну  адресу,  веб – сайт,   штампи та фірмові бланки із своїм найменуванням та іншими реквізитами.

3.4. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності   за зобов’язаннями Закладу.

3.5. Заклад  має право укладати будь - які угоди, які не суперечать чинному законодавству та предмету діяльності Закладу, набувати майнових  та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.6. Заклад  має право брати участь у залученні  матеріальних та фінансових ресурсів інвесторів, позичок, безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.

3.7. Заклад  має право вступати до асоціацій та інших професійних, громадських об’єднань  за погодженням із Органом управління.

 

4. Мета і напрямки діяльності


 

4.1. Метою  діяльності Закладу є:   

- надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно – правових актів медичної допомоги, медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення в обсязі бюджетних асигнувань;

- здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я,  в тому числі на платній  або  альтернативній  основі; 

- сприяння розвитку нових форм надання медичних послуг, у тому числі на платній основі;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

4.2. Основними напрямками   діяльності Закладу є:

- здійснення  медичної практики для забезпечення населення медичною допомогою і медичними послугами шляхом надання йому амбулаторно – поліклінічної, у т.ч. первинної медико-санітарної допомоги, стаціонарної, невідкладної медичної допомоги з використанням затверджених кадрових, бюджетно – фінансових, матеріально – технічних ресурсів;

- надання кваліфікованої, спеціалізованої і амбулаторно – поліклінічної допомоги за  сімейним та дільнично – територіальними  принципами;

 -  надання  медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання платної медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями, страховими компаніями у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання  нетрадиційних та альтернативних методів діагностики та лікування згідно з чинним  законодавством;  

- придбання,  зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних    засобів ( список 1 таблиці ІІ та список 1 таблиці ІІІ),  психотропних речовин (список 2 таблиці ІІ та список 2 таблиці ІІІ), прекурсорів (список 1 таблиці ІV та список 2 таблиці  ІV )    Переліку    наркотичних    засобів,    психотропних     речовин     і прекурсорів, затвердженого наказом МОЗ України від 21.01.2010р.  №11 «Про затвердження порядку обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров`я України».;

 - організація та проведення експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності та реабілітаційних заходів;

- підвищення якості медичного обслуговування за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;

-  взяття та зберігання  донорської крові та її компонентів;

- участь у підготовці медичних працівників та лікарів - інтернів шляхом надання баз закладу для їх виробничої практики відповідно до договорів між Закладом, медичними коледжами, державними медичними університетами

 їх клінічними кафедрами та іншими навчальними закладами, які мають відповідну ліцензію;

- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів  відповідного рівня;

- установлення і розвиток міжнародних професійних і економічних зв’язків;

- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.3. Виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством. 
Діяльність лікарні у сфері застосування системи управління якістю.
 

5. Майно Закладу


 

5.1. Майно Закладу  становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші матеріальні і нематеріальні цінності, активи,  вартість яких відображається у бухгалтерському  балансі Закладу.

5.2. Майно Закладу є власністю територіальної громади м. Херсона, належить йому на правах оперативного управління. Заклад  володіє та користується цим майном за дозволом Засновника.

5.3. Доходи та майно, придбані за рахунок господарчої діяльності, знаходяться в повному розпорядженні Закладу.

5.4. Заклад має право, за рішенням  Засновника, продавати,  передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні фонди   та інші матеріальні засоби.

5.5. Збитки, заподіяні Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Закладу в порядку, встановленому законодавством.

 

6. Права та обов’язки


 

6.1. Права Закладу:

6.1.1. Заклад планує свою діяльність згідно з плановими завданнями Органу управління, контрольними показниками; визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку і відповідно до комплексних і цільових    загальнодержавних і місцевих програм, галузевих науково – медичних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку медичних послуг, робіт і економічної ситуації.

6.1.2. Формування  та складання   штатних  розкладів  структурних підрозділів Закладу, в тому числі госпрозрахункових.

6.1.3. Укладання  договорів  про надання медичних послуг за кошти здобувачів цих послуг.

6.1.4. Укладання угод про спільну діяльність з дозволу Засновника та інших цивільно – правових договорів з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства.

6.1.5. Для забезпечення планових завдань і контрольних показників Органу управління, збереження профілю, Заклад може створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи, без статусу юридичної особи.

6.1.6. Формування  фондів  матеріального  стимулювання.

6.1.7. За погодженням із  Засновником, здійснювати іншу ніж надання медичних послуг діяльність, за наявності не завантажених  виконанням основної діяльності кадрових та виробничих потужностей та за умови, що здійснення такої діяльності не матиме негативного впливу на якість та доступність медичного обслуговування для населення.

6.1.8. Надання  платних  послуг  згідно з чинним законодавством.

6.2. Обов’язки Закладу:

6.2.1. Забезпечення  своєчасної сплати податків і зборів ( обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно із законодавством України.

6.2.2. Забезпечення  цільового  використання закріпленого за ним майна та виділених коштів.

6.2.3. Здійснення  за наявності бюджетних коштів капітального ремонту  основних фондів.

6.2.4. Додержання   законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

6.2.5. Здійснення  заходів  з удосконалення організації своєї діяльності.

6.2.6. Виконання  норм і вимог  щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.2.7. Здійснення  заходів  з удосконалення організації виплати заробітної плати, а також вишукання  можливості матеріальної зацікавленості   як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках діяльності Закладу, забезпечення  економного  і раціонального  використання фондів заробітної плати.

 

7. Організаційна структура та організація роботи Закладу


 

7.1. Порядок внутрішньої організації та  діяльності  структурних підрозділів Закладу  затверджується головним лікарем, за погодженням із начальником управління охорони здоров’я міської ради.  

7.2. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів Закладу визначаються положеннями про них , які затверджуються в порядку, визначеному Статутом Закладу або іншими нормативними  документами.

7.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Закладу затверджуються  головним лікарем.

 

8. Управління Закладом


 

8.1.Управління Закладом здійснює головний лікар,  який призначається або звільняється із займаної посади розпорядженням міського голови за контрактом  згідно з трудовим  законодавством. 

8.2. Повноваження, права, обов’язки,  відповідальність головного лікаря регламентовані посадовою інструкцією,  що затверджується  управлінням охорони здоров’я  міської ради, контрактною угодою з міським головою.  

8.3. Головний лікар вирішує питання діяльності Закладу згідно із  Статутом, представляє його в органах державної влади та  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх  форм власності, відповідає за результати діяльності Закладу  перед Засновником.

8.4. Головний лікар:

- діє від імені та в інтересах Закладу;

-  видає накази і розпорядження у межах своєї компетенції та контролює їх виконання;

-  затверджує  функціональні обов’язки працівників;

-  видає наказ про склад  Медичної ради Закладу;

- за погодженням Засновника або Органу управління  розпоряджається майном Закладу;                                                                                                

- має право першого підпису  фінансових, банківських та інших документів;

- укладає договори з юридичними і фізичними особами згідно з чинним законодавством;

- затверджує нормативні документи, що регламентують порядок роботи Закладу  та його  структурних підрозділів;

- організовує виконання рішень Засновника;

- призначає та звільняє працівників Закладу у відповідності до трудового  законодавства;

- вживає заходів до заохочення працівників та накладає дисциплінарні  стягнення;

- проводить розподіл обов’язків між заступниками;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Заклад  завдань;

- затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції;

- у межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працюючих установлює штатний розпис структурних підрозділів;

-  щорічно звітує перед колективом  про  діяльність Закладу;

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом.

8.5. В залежності від потужності Закладу та поставлених завдань,  головний лікар призначає   заступників за різними напрямками діяльності. Кількість заступників головний лікар визначає  в межах затвердженого

штатного розкладу та  фонду заробітної плати, в тому числі і за рахунок позабюджетних коштів.

8.6. Відносини колективу і головного лікаря, питання організації медичної та господарської діяльності, охорони праці, соціального розвитку регулюються законодавством України, цим Статутом та колективним договором. 

8.7. Заступники головного лікаря, завідувачі  структурних підрозділів, старші медичні сестри, інші працівники призначаються і звільняються з посади наказами головного лікаря Закладу згідно з трудовим законодавством.

8.8. До складу адміністрації Закладу входять:

- головний лікар;

- головний бухгалтер;

- заступник головного лікаря з медичної частини;

- заступник головного лікаря з амбулаторно -  поліклінічної роботи;

- заступник головного лікаря з педіатричної служби;

- заступник головного лікаря з медичних послуг та державних закупівель;

- заступник головного лікаря з медсестринства;

- заступник головного лікаря з технічних питань;

- заступник головного лікаря з інформаційно -  аналітичної роботи.

8.9. Адміністрація Закладу забезпечує:

-  взаємозв’язки з лікувально – профілактичними та іншими закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги населенню міст та області;

- постійне вдосконалення форм і методів профілактичної роботи, діагностики та лікування хворих, виходячи з потреб населення та реальних умов господарювання;

- комфортні побутові та психоемоційні умови роботи в структурних підрозділах;

- своєчасне та якісне проведення лікувально – діагностичних процедур, лікарських призначень,  високу якість обслуговування хворих;

- дотримання санітарних норм та правил експлуатації інструментарію, обладнання,  а також санітарно – гігієнічного  та протиепідемічного режимів Закладу;  

- безперебійну роботу медичної апаратури, машин, механізмів, інженерно – технічних мереж та споруд, своєчасний метрологічний контроль вимірювальних приладів;

- безперебійне забезпечення необхідними засобами, матеріалами медичного та господарського призначення;

- дотримання правил та норм техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки.

8.10. Керівники структурних підрозділів Закладу несуть персональну відповідальність за організацію роботи підрозділу, за раціональну і технічно грамотну експлуатацію діагностичної та лікувальної апаратури, за розроблення та виконання посадових інструкцій підлеглими, за інструктаж з техніки безпеки праці та  протипожежної безпеки.

8.11. У Закладі  функціонує Медична рада, яка  утворюється для погодженого вирішення питань. Склад Медичної ради затверджується наказом головного лікаря,  який її очолює.

8.12. Медична рада Закладу:

·        визначає перспективні напрямки  діяльності Закладу;

·        здійснює організаційну, професійну і наукову оцінку результатів  діяльності Закладу;

·        вирішує інші питання діяльності  Закладу, визначені  Статутом.

8.13. Медична рада Закладу організує свою діяльність на підставі Положення про медичну раду, затвердженого головним лікарем.

 

9. Фінансово - господарська  діяльність


 

9.1.  Джерелом формування фінансових ресурсів Закладу є кошти  місцевого бюджету, власні надходження  від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України, інші надходження.

9.2. Основним фінансовим документом Закладу є кошторис доходів та видатків, що дає можливість здійснення фінансово – господарської діяльності в межах одного фінансового року. Заклад  бере зобовязання та проводить видатки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом.

9.3. Відносини Закладу з іншими установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності, а також з громадянами здійснюються на основі договорів.

9.4. Заклад  може надавати  платні медичні та інші послуги згідно з чинним законодавством.

9.5. Заклад  має право здавати в оренду установам, організаціям, підприємствам тимчасово вільні площі, устаткування, обладнання, за згодою Засновника.

9.6. Заклад  здійснює свою діяльність шляхом використання бюджетних   коштів та інших надходжень, у тому числі надходжень від господарської діяльності.

 

10. Соціальна та зовнішньоекономічна діяльність Закладу


 

10.1. Заклад може  здійснювати  зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України за згодою Засновника.

10.2. Кошти, отримані від зовнішньоекономічної діяльності, використовуються на розвиток матеріально – технічної бази Закладу, вирішення соціальних питань колективу медпрацівників відповідно до встановленого законодавством порядку.

 

11. Припинення діяльності Закладу


 

11.1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом її реорганізації /злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення / або ліквідації.

Реорганізація або ліквідація Закладу  здійснюється за рішенням Засновника.

11.2. При реорганізації Закладу  вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

11.3. Заклад може бути ліквідований:

- за рішенням  Засновника;

- на підставі рішення  суду.

11.4. Ліквідація Закладу  проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Закладу за рішенням  суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо  управління справами Закладу. Про початок ліквідації Закладу  та  строк подання заяв про претензії до нього  ліквідаційна комісія  повідомляє в одному з офіційних друкованих видань.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, визначає  його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів  Закладу  третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику  або органам, що призначили  ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Закладу, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, передаються Засновнику відповідно до чинного законодавства.         

11.6. Ліквідація Закладу  вважається завершеною, а Заклад таким, що припинив  свою діяльність, із моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру  підприємств та організацій України.

 

12. Прикінцеві положення


 

Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.


 

Зміни до статуту

 Цей додаток  є невід’ємною                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  
частиною установчих документів  
комунального закладу «Херсонська                     Рішення міської ради
міська клінічна лікарня                                          26.09.2012 № 783
імені Афанасія і Ольги Тропіних»                                                    
 зареєстрованого виконавчим 
комітетом Херсонської 
міської ради
№  14991050004002659                              

 

                                                                             

                                                                                                                                            

Зміни до статуту 
комунального закладу
«Херсонська міська клінічна лікарня 
імені Афанасія і Ольги Тропіних»

 

2.1. Підпункт 2.4. Розділу 2 «Найменування, місце знаходження, склад та види  медичної діяльності закладу» викласти у наступній редакції :

«2.4. До складу Закладу входять структурні підрозділи без права юридичної особи :

- поліклініка № 1 з відділеннями, які надають первинну медико-санітарну допомогу (ПМСД):

- відділення ПМСД № 1- терапевтичне відділення № 1

- відділення ПМСД № 2- терапевтичне відділення №2 

- інші лікувально -  діагностичні відділення.

Поліклініка № 1 розташована за адресою: вул. Комарова,2 Херсон,73000;

        - відділення ПМСД № 3 – відділення загальної практики-сімейної медицини, розташоване за адресою: вул. Нижня, 85,  с. Комишани, м. Херсон, 73490 (договір оренди  з Комишанською селищною радою):

- ендокринологічне відділення поліклініки №1, розташоване  за адресою : Суворова,38, м.Херсон,73000;

- поліклініка №2 з відділеннями, які надають первинну медико-санітарну допомогу:

- відділення  ПМСД № 4 – терапевтичне відділення № 1

- відділення ПМСД № 5 - терапевтичне відділення № 2

- інші лікувально -  діагностичні відділення.

Поліклініка № 2 розташована за адресою: просп. Будівельників, 20,  м. Херсон, 73020,  

- поліклініка №3 з відділенням, яке надає первинну медико-санітарну допомогу:

- відділення  ПМСД № 6 – відділення загальної практики – сімейної медицини.                                                      

Поліклініка № 3 розташована за адресою: проїзд  Береговий, 3,  м. Херсон, 73021,  

- дитяча поліклініка № 1 з відділеннями, які надають первинну медико-санітарну допомогу:

- відділення ПМСД № 7 - педіатричне відділення №1

- відділення ПМСД № 8 - педіатричне відділення №2

- інші лікувально - діагностичні відділення.

Дитяча поліклініка № 1  розташована за адресою: вул. Суворова, 39, м. Херсон, 73000;

- дитяча поліклініка № 2 з відділеннями, які надають первинну медико-санітарну допомогу:

- відділення ПМСД № 9 - педіатричне відділення №1

- відділення ПМСД № 10 - педіатричне відділення №2

- інші лікувально - діагностичні відділення.

Дитяча поліклініка № 2  розташована    за   адресою:    просп. Будівельників, 20,  м. Херсон, 73020. 

- дитяча поліклініка №3 з відділенням, яке надає первинну медико-санітарну допомогу:

- відділення  ПМСД №11 – відділення загальної практики-сімейної медицини.

Дитяча поліклініка № 3 розташована за адресою: пр. Береговий, 3,  м. Херсон, 73021,  

- жіноча  консультація ,   розташована    за   адресою :    просп.  Димитрова ,  14б ,

м. Херсон,73020 (згідно з договором оренди);

- міський центр реабілітації та відновлювального лікування, розташований за адресою : вул. Суворова, 37, м .Херсон, 73000;

- стаціонарні відділення, розташовані за адресою : вул. Комарова, 2, м.Херсон,73000;

-клініко- діагностична лабораторія , розташована за адресою : вул. Комарова, 2,  м.Херсон,73000.

-фельдшерсько-акушерський пункт с. Приозерне, розташований за адресою : вул.  Центральна Садиба,10,сел.  Приозерне,  м. Херсон, 73489 (договір оренди  з Комишанською селищною радою):

-фельдшерсько-акушерський пункт с. Куйбишеве, розташований за адресою : вул.  Степова,17 ,  сел. Куйбишеве, м. Херсон, 73009 (договір оренди  з Комишанською селищною радою).».

2.2. Розділ 4 «Мета та напрямки діяльності» викласти у наступній редакції:

« 4. Мета та предмет діяльності Закладу:

4.1. Комунальний заклад «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» є багатопрофільним лікувально – профілактичним закладом, призначеним для надання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Комсомольського району, міста Херсона,  Херсонської  області та громадянам України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які тимчасово перебувають та території обслуговування Закладу.

4.2.Предметом діяльності Закладу є:

- здійснення медичної практики для забезпечення населення кваліфікованою медичною   допомогою і медичними послугами  шляхом надання  первинної  медико–санітарної допомоги, амбулаторно–поліклінічної допомоги, спеціалізованої, вторинної медичної допомоги, стаціонарної,  невідкладної допомоги з використанням затверджених   кадрових,    бюджетно – фінансових,    матеріально  -   технічних    ресурсів.      Амбулаторно  -  поліклінічна      допомога надається  за сімейним та територіально -  дільничним принципами;  

- надання медичної допомоги, передбаченої цим Статутом, іноземним громадянам, які тимчасово перебувають на території України, проводиться на платній основі, в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надання всіх видів медичної допомоги працівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, та членам їх родин, застрахованим громадянам на підставі договорів  та на платній основі, у порядку,  передбаченому чинним законодавством України;

- надання нетрадиційних та альтернативних методів профілактики, діагностики,  лікування  та реабілітації, згідно з чинним законодавством; 

- харчування хворих на альтернативній основі у стаціонарі та у денних стаціонарах поліклінік;

- придбання, зберігання, перевезення, відпуск та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів відповідно до  “Переліку наркотичних, засобів, психотропних речовин і прекурсорів”, затвердженого наказами Міністерства охорони здоров'я України й інших міністерств та відомств;

- організація та проведення експертизи тимчасової  і стійкої непрацездатності та реабілітаційних заходів;

- підвищення якості  обслуговування за рахунок залучення додаткових коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності;

- взяття та зберігання донорської крові та її компонентів;

- участь у підготовці медичних працівників, лікарів-інтернів та фахівців інших спеціальностей шляхом надання баз закладу для їх виробничої практики та інтернатури, відповідно до договорів між Закладом, медичними коледжами, державними медичними університетами, їх клінічними кафедрами та іншими навчальними закладами, навчання у яких проводиться як за державним замовленням, так і по контракту;

- отримання за результатами акредитації додаткових прав, передбачених для закладів відповідного рівня;

- участь у міжнародних освітніх  програмах по обміну досвідом у галузі охорони здоров’я;

- забезпечення умов для проведення науково-дослідницької діяльності, розробки та запровадження сучасних високоефективних медичних технологій;

- здійснення інших видів діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- виконання видів діяльності, для яких необхідне одержання дозволу (ліцензії), згідно з чинним законодавством.»

2.3. Розділ 6 “Права та обов'язки” доповнити пунктом 6.2.8. у наступній редакції: 

6.2.8.Забезпечення реалізації організаційних та технічних заходів щодо захисту персональних даних  у складових  баз  персональних даних  Закладу, що обробляються  з метою забезпечення  реалізації  трудових,  соціально-трудових   відносин ,  відносин  у  сфері  управління  персоналом,  адміністративно - правових 

відносин ,  відносин у сфері   бухгалтерського і податкового обліку, відносин у сфері  охорони здоров’я  і освіти.». 

2.4. Внести зміни до розділу 8 «Управління Закладом» та викласти у наступній редакції пункти:

2.4.1. «8.1. Управління Закладом здійснює головний лікар, який призначається або звільняється із займаної посади  на підставі розпорядження міського голови, згідно з трудовим законодавством,  за контрактом.».

2.4.2. «8.2. Повноваження, права, обов’язки, відповідальність головного лікаря визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою,   за погодженням з управлінням охорони здоров'я Херсонської міської ради.»

2.4.3.  «8.4. Головний лікар:

- діє від імені та в інтересах Закладу;

- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції та контролює їх виконання;

- затверджує посадові інструкції працівників Закладу;

- видає накази про склад Медичної ради, комітету з конкурсних торгів, клініко – експертної комісії, координаційної ради контролю та управління за доступністю та якістю медичної допомоги у закладі;

- за погодженням Власника або Органу управління розпоряджається майном Закладу;

- має право першого підпису фінансових, банківських та інших документів;

- укладає договори з юридичними і фізичними особами , згідно з   чинним законодавством;

- створює за погодженням з управлінням охорони здоров'я Херсонської міської ради структурні підрозділи, центри, госпрозрахункові відділи та відділення; 

- затверджує нормативні документи, що регламентують порядок роботи закладу та його структурних підрозділів, центрів, госпрозрахункових відділів та відділень;

- затверджує Положення про структурні підрозділи, центри, госпрозрахункові відділи та відділення;

- в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працюючих установлює штатний розпис структурних підрозділів, центрів, госпрозрахункових відділів та відділень;

- організовує виконання рішень Власника;

- призначає та звільняє працівників закладу у відповідності до вимог  трудового законодавства;

- вживає заходів до заохочення працівників та накладає дисциплінарні стягнення;

- проводить розподіл обов’язків між заступниками;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на заклад завдань;

- щорічно звітує перед колективом та Органом управління про діяльність Закладу;

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом та посадовою інструкцією.».

 

 

 

 

 

Про лікарню