Звіти лікарні

Звіти

Звіт про роботу КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних» в статистичних даних (рейтингові показники по Комсомольському району за І квартал 2013 року)

  • Категорія: Звіти
  • Перегляди: 2251

 

 

з/ч


Найменування показників

Комсомольський

район

І квартал

2013 року

Стан здоров’я населення

1

Смертність немовлят на 1000 народжених

6.32

2

Перинатальна смертність на 1000 народжених живими і мертвими

15.90

3

Мертвонароджува-ність на 1000 народжених живими і мертвими

15.90

4

Рання неонатальна смертність на 1000 народжених живими і мертвими

0.0

5

Материнська смертність на 100 тис. народжених живими

-

6

Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. нас.

14.1

7

Захворюваність на деструктивну форму туберкульозу на 100 тис. нас.

4.2

8

Захворюваність на бацилярну форму туберкульозу на 100 тис. нас.

5.0

9

Смертність від туберкульозу на 100 тис. нас.

0.0

10

Рівень первинної інвалідності осіб дорослого населення на 10 тис. нас.

9.0

11

Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. відповідного населення

10.8

12

Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10 тис. дитячого населення

-

13

Захворюваність на злоякісні новоутворення на 10 тис. нас.

96.4

14

Захворюваність на хронічний алкоголізм на 100 тис. нас.

5.8

15

Захворюваність на алкогольні психози на 100 тис. нас.

1.7

16

Захворюваність на наркоманію на 100 тис. нас.

2.5

17

Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики на 100 тис. нас. (кашлюк)

0.8

18

Кількість пологів, абс.

-

ІІ. Профілактична робота

1

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року %

91.5

2

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу (коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт )

- розпочато в 3-х місячному віці із числа підлягаючих в %

70.2

3

Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу (коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт )

- закінчено в 6-ти місячному віці із числа підлягаючих в %

32.5

4

Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці

16.30

5

Охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку на 100 народжених живими

56.6

6

Кількість обстежених флюорографічно на 1000 нас.

186.40

7

Відсоток виявлення хворих на туберкульоз при флюорографіч-них профілактичних оглядах.

76.9

8

Охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок в %

100.0

9

Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в термін до 22 тижнів

100.0

10

Охоплення вагітних наглядом у термін до 12 тижнів в %

99.0

11

Охоплення онкопрофоглядом жінок з цитологічним обстеженням

25.1

12

Частота використання сучасних методів контрацепції на 1000 жінок фертильного віку –гормональної

393.7

13

Частота використання сучасних методів контрацепції на 1000 жінок фертильного віку – ВМС

116.7

14

Частота абортів на 1000 жінок фертильного віку

5.7

ІІІ. Доступність та якість медичної допомоги

1

Кількість днів роботи ліжка (оптимальний 170 ) в днях

89.28

2

Середня тривалість перебування хворого на ліжку в стаціонарі, в днях

10.24

3

Рівень госпіталізації в стаціонарах на 100 жителів

3.36

4

Летальність в стаціонарі в % ( згідно ліжкового фонду)

1.30

5

Хірургічна активність на ліжках хірургічного профілю в %

70.08

6

Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології в %

4.35

7

Післяопераційна летальність в %

0.63

8

Відсоток бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легенів в%

42.9

9

Питома вага припинення бактеріовиділення серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в %

-

10

Питома вага закриття порожнин розпаду серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в %

-

11

Питома вага деструк-тивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих %

35.7

12

Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії ( візуальних форми захворювань)

6.7

13

Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії затвор.

14.7

14

Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих з онкопатологією в %

18.3

15

Питома вага раку шийки матки ІІІ-ІV ст., виявленого вперше в %

40.0

16

Питома вага раку молочної залози ІІІ- ІV ст., серед вперше виявлених в %

0.0

17

Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих раком шийки матки в %

10.5

18

Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих раком молочної залози в %

1.8

19

Питома вага дітей до 1 року, які померли поза стаціонаром із числа померлих в даному віці, %

0.0

20

Питома вага дітей від 1 до2 років, які померли поза стац. із числа померлих в даному віці,%

0.0

21

Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених

-

22

Кількість звернень громадян на незадовільне медобслуговування, що надійшли до управління охорони здоров’я для розгляду із МОЗ України

-

23

Кількість звернень громадян на незадовільне медичне обслуговування, що надійшло для розгляду Управління із обласної державної адміністрації та інших владних структур на 10 тис. нас.

-

ІV. Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги

1

Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах на 10 тис. нас.

10.31

2

Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік на 10 тис. нас.

147.71

3

Кількість посад сімейних лікарів на 10 тис. нас.

1.5

4

Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів в %

59.5

5

Кількість штатних осіб сімейних лікарів, абс.

18.50

6

Забезпеченість населення ліжками на 10 тис. нас.

37.41

V.Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я

1

Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер

0.7

2

Кількість лікарів усіх спеціальностей, абс.

-

3

Забезпеченість населення лікарями на 10 тис. нас.

22.9

4

Кількість населення на 1 лікаря (фізичну особу), абс.

437

5

Кількість середніх медичних працівників усіх спеціальностей

-

6

Забезпеченість населення середніми медичними працівниками на 10 тис. нас.

46.7

7

Кількість населення на 1 середнього медичного працівника (фізичну особу)

214

8

Питома вага атестованих керівників органів охорони здоров’я та їх заступників зі спеціальності управління охорони здоров’я, хто підлягав атестації у поточному році

-

9

Питома вага атестованих лікарів в % (із числа підлягаючих атестації у поточному році)

0.0

10

Питома вага атестованих середніх медичних працівників від тих, хто підлягав атестації у поточному році.

0.0

11

Питома вага закладів охорони здоров’я , що не пройшли акредитацію в %

-

12

Укомплектованість фізичними особами середніх медичних працівників ФАП в %

100.0

13

Питома вага неакредитованих ФАПів в %

-

 

 

Інформація інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики

КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних» 

Про лікарню