Звернення громадян

Робота зі  зверненнями громадян проводилась у  відповідності з вимогами Закону України “Про звернення громадян” та іншими регламентуючими документами.

 

Усі звернення щоквартально аналізувались, обговорювались в колективах, на оперативних нарадах у заступників головного лікаря.

За 9 місяців 2016р. до лікарні надійшло 69 звернень проти 80 у 2015р.,  у тому числі  5 скарг (7,2%)  проти 6 (7,5%) у  2015 році.                                                 

На 10 000 населення цей показник склав  5,9 проти 6,7  у минулому році.

За 9 місяців 2016 ріку є повторні звернення однієї особи (1 чол.) до однієї інстанції, такі звернення мали місце і у 2015 році. Аналіз таких звернень дає підстави  вважати, що вони не пов’язані з неприйняттям заходів по першим зверненням, а написані особами, схильними звертатися у різноманітні владні інстанції. 

Звернення громадян  направлені за адресою:

- Президент України                        0 проти 1 (1,2%);

- МОЗ України                                 5 (7,2%) проти 8 (10,0%);

- ОДА                                               35 (50,7%) проти 25 (31,3%);

- ДОЗ ОДА                                       12 (17,4%) проти 4 (5,0%);

- Міський голова                              0 проти 3 (3,8%);

- УОЗ ХМР                                       2 (2,9%) проти 2 (2,5%);

- Головний лікар                               4 (5,8%)  проти  3 (3,8%)  ;

- Прокуратура міста та області          0 проти 1(1,2%);

- Генеральна прокуратура                 0 проти 1 (1,2%);

- Урядова гаряча лінія                       9 (13,0%) проти 29 (36,3%); 

- Гаряча лінія МОЗ України              1 (1,5%) проти 0;

- Херсонський контактний центр -    1 (1,5%) проти 1 (1,2%);

- Голові ВО «Батьківщина» -             0 проти 1 (1,2%);

- Уповноваженому з прав людини -   0 проти 1 (1,2%).

Усього:    69  80

 

Таким чином, відмічається збільшення кількості звернень до ОДА та ДОЗ ОДА. Значно зменшилися звернення до Урядової гарячої лінії.

  

По структурних підрозділах звернення розподілилися таким чином:

Поліклініка № 1 -   36 звернень (52,2%); 

Поліклініка № 2 -   20 звернень (29,0%); 

Поліклініка № 3 –   9  звернень (13,0%);

Жіноча консультація – 1звернення (1,5%);

Відділення платних послуг – 3 звернень (4,3%). 

 

 

 

Термін розгляду звернень:

- до 5 днів - 51   (73,9%); 

- від 5 до 10 днів - 15  (21,7%);

- більш 10 днів -          3    (4,4%) .

Порушень терміну розгляду звернень за 9 місяців 2016 р. (понад 30 днів)  не було.

 

Характер звернень:

1. Надати матеріальну допомогу для лікування, у тому числі для оперативного втручання -   35 (50,7%) проти 26 (32,5%). 

2. Організація та надання медичної допомоги – 16 (23,2%) проти 48 (60,0%).

3. Звернення, що не пов’язані з організацією та наданням медичної допомоги в умовах лікарні – 18 (26,1%)  проти 6 (7,5%).

У 2016 році збільшилася кількість звернень щодо надання матеріальної допомоги на лікування та отримання препаратів по безкоштовним рецептам.

 

Заступник головного лікаря
з організаційно – аналітичної
та кадрової роботи                                 Л.В. Мартюк

 

Про лікарню