Звіти лікарні

У І півріччі 2020 р. продовжувалася робота по виконанню директивних  документів по організації медичної допомоги населенню району, покращенню рейтингових показників.

 

І. Робота відділу кадрів

Станом на 01.07.2020р. в лікарні працюють 1076 працівників (проти 1149 на 01.07.19р.), у т.ч.: 238 лікарів (проти 240), 424 середніх медпрацівників (проти 478), 200 молодший медичний працівник (проти 205)  та  214 працівників іншого персоналу (проти 226). На бюджетній основі працюють 1063 осіб, на госпрозрахунковій – 13 осіб.

Штатні показники: усього по лікарні 1402,0 ставки, з них лікарів – 327 ставок, середній медичний персонал – 534,5 ставок, молодший персонал – 240,25 ставки, інший персонал -  300,25 ставки.

Укомплектованість лікарні лікарями складає 72,8% (проти 69,7%), середнім медперсоналом – 79,3 % (проти 82,7%); молодшим медперсоналом  -  83,2 % (проти 83,0%), іншим персоналом – 71,3% (проти 75,5%) . Середній відсоток укомплектованості по лікарні складає  76,7 % (проти 78,2%) . В цілому укомплектованість зменшилася на 1,5 %, у тому числі: середнім медперсоналом зменшилась - на 3,4%; іншим персоналом зменшилась - на 4,2%,  укомплектованість лікарні лікарями збільшилась - на 3,1%,  молодшим медперсоналом збільшилась -0,2%.

За 1 півріччя 2020 р. прийнято 24 чоловік проти 46 за відповідний період 2019р., у т.ч. 4 лікаря, 7 середніх медпрацівників, 9 молодших медичних працівників, 4 працівника іншого персоналу.

За 1 півріччя 2020р. звільнено 83 чоловіка проти 77 чоловік за відповідний період 2019р., у т.ч. 10 лікарів ( у 2019р.звільнено 8), 38 середніх медпрацівників (2019р. звільнено 38), 19 молодших медичних працівників (2019р. звільнено 20), 16 працівник іншого персоналу (2019р. звільнено 11).

За звітний період коефіцієнт плинності кадрів складає 6,8% проти 6,4% за відповідний період 2019р., коефіцієнт збільшився на 0,4%. У тому числі: лікарі – плинність збільшилась на 0,1% та складає 3,4%; середні медичні працівники – плинність зменшилася на 0,2% та складає 7,5%; молодші медичні працівники – плинність зменшилась на 0,8% та складає 9,0%; працівники іншого персоналу – плинність збільшилась на 3,5% та складає 7,5%.

За 1 півріччя 2020р. курси підвищення кваліфікації пройшли 87 лікарів, курси стажування та інформації 2 лікаря проти 17 в минулому році, спеціалізацію пройшло 4 лікаря та 61 молодший медичний спеціаліст  проти 78 в 2019р.

Забезпечення лікарями  на 10 000 населення на 01.07.2020 року  складає 20,5 лікаря проти 20,3 у 2019р.

 

ІІ. Робота зі зверненнями громадян

За I півріччя 2020р. до лікарні надійшло 42 звернень проти 76 у 2019р.,  у тому числі  1 (2,4%) скарги проти 4 (5,3%) у  2019 році.

На 10 000 населення цей показник склав  3,7 проти 6,6  у минулому році.

За перше півріччя 2020р. до лікарні надійшла 2 подяки проти 1 подяки у 2019 р.

Звернення громадян  направлені за адресою:

- Президенту України  -                      4 (9,5%) проти 3 (4,0%);

- МОЗ України -                                  2 (4,8%) проти 2 (2,6%);

- ОДА -                                                11 (26,2%) проти 6 (7,9%);

- ДЗ ОДА -                                           2 (4,8%) проти 2 (2,6%);

- Міський голова -                               5 (11,9%) проти 4 (5,3%);

- УОЗ ХМР -                                        0 проти 2 (2,6%);

- Головний лікар  -                               3 (7,1%)  проти 6 (7,9%);

- Урядова гаряча лінія –                       15 (35,7%) проти 47 (61,8%);

- Народні депутати -                             0 проти 3 (4,0%);

- заступник головного лікаря -              0 проти 1 (1,3%).

 

Усього:                                                                 42                                      76

Таким чином, відмічається зменшення кількості звернень на «Гарячу лінію». Значно збільшилася кількість звернень до облдержадміністрації.

 

По структурних підрозділах звернення розподілилися таким чином:

Поліклініка № 1 -   15 звернень (37,5%) проти 25 звернень (33,3%);

Поліклініка № 2 -    9 звернень (22,5%) проти 22 звернення (29,3%);

Поліклініка № 3 –   5  звернень (12,5%) проти 9 звернень (12,0%);

Дитяча поліклініка № 1 – 3 звернення (7,5%) проти 6 звернень (8,0%);

Дитяча поліклініка № 2 –0 проти 1 звернення (1,4%);

Дитяча поліклініка № 3 –0 проти 2 звернення (2,7%);

Стаціонарні відділення – 1 звернення (2,5%) проти 7 звернень (9,3%);

Інші (мешкають за адресою поза Корабельного району) –  7 звернень    (17,5%)  проти 3 звернення (4,0%).

 

Термін розгляду звернень:

- до 5 днів -                                                   23 (57,5%) проти  43 (56,6%);

- від 5 до 10 днів -                                       15 (37,5%) проти 29 (38,1%);

- більш 10 днів -                                                     2 (5,0%) проти 4 (5,3%).

Порушень терміну розгляду звернень у I півріччі 2020р. та 2019р.(понад 30 днів)  не було.

ІІІ. Фінансово- матеріальне становище

Загальний фонд

В 1 півріччі  2020 року  наша лікарня фінансувалась з наступних джерел:

·        Кошти медичної субвенції для вторинної ланки 1 квартал –17 млн. 330,8 тис. грн.

·        Кошти місцевого бюджету на поточні видатки -  13 млн.981,3 тис. грн.

·        Кошти місцевого бюджету на капітальні видатки – 8 млн. 446,7 тис. грн.

·        Кошти Національної служби здоров’я України –  57 млн. 934,4 тис. грн.

·        Власні надходження – 2 млн. 901,6 тис. грн.

 

Кошти місцевого бюджету та субвенції.

Всього  за звітний період з місцевого бюджету надійшло 31,3 млн. грн. 

У т. ч.

·        на первинну допомогу (0712113) -  2,8 млн грн.;

·        на вторинну (0712010) – 23,6 млн. грн.;

·        на програму боротьби з туберкульозом (0712142) – 100,0 тис. грн.;

·        на програму боротьби з цукровим діабетом (0712144) – 100,7 тис. грн.;

·        на програму боротьби з COVID-19 (0718110) – 4,7 млн. грн.

 

1.      На заробітну плату було витрачено 20,4 млн. грн.

2.      На предмети та матеріали по лікарні загалом витрачено 81,5 тис.       
-   паливно-мастильних матеріалів –58,1тис. грн.;
-   засобів для прання – 23,4 тис. грн.;

3.      На медикаменти  та вироби медичного призначення було використано  коштів  у сумі 6,3 млн. грн. у т. ч. :

4.      На придбання продуктів харчування було використано 273,3 тис. грн.

Середня вартість 1 ліжко-дня по харчуванню складала 19,03 грн.            проти  15,69 грн. у минулому році, у тому числі ветерани та інваліди війни  - 55,0 грн., діти педіатричного відділення стаціонару – 32,31 грн.

5.      На енергоносії  було витрачено 3,3 млн. грн. проти 4,2 млн. грн.    минулого року. Зменшення витрат відбулось через зниження цін на енергоносії та економію енергоресурсів.

6.      На виплату пільгових пенсій профінансовано 36,5 тис. грн. при реальній потребі 108,7 тис. грн. Решту лікарня була змушена була сплачувати за рахунок власних надходжень.

7.      На пільгові медикаменти було витрачено 944,1 тис. грн.  проти 679,1 тис. грн. Маємо  на 39%.

Капітальні видатки

За рахунок місцевого бюджету було  проведено капітальні видатки на загальну суму 8 млн. 446,7 тис. грн. За ці кошти  було придбано:

1.      Апарати ШВЛ  – 10 шт. на  5млн. 595,7 тис. грн.

2.      Дефібрилятор – 1 шт. на 174,8  тис. грн.

3.      Фібробронхоскоп  – 1 шт. на 564,1тис. грн.

4.      Монітори пацієнта – 3 шт. на 729,0 тис. грн.

5.      Дозатори лікувальних речовин – 3 шт. на 148,5 тис. грн.

6.      Кисневі концентратори – 3 шт. на 485,0 тис. грн.

7.      Апарати ШВЛ  для акушерського відділення  –шт. на 600,0 тис. грн.

8.      Ентеральний насос  – 1 шт. на 55,9 тис. грн.

9.      Ларингоскоп – 1 шт. на 25,0 тис. грн.

10.   Каталки – 10 шт. на 68,0 тис. грн.

Кошти  Національної служби здоров’я України

За 1 півріччя 2020р. з Національної служби здоров’я України для первинної ланки надійшло 27,2 млн. грн., для вторинної – 30,7 млн. грн.

За рахунок цих коштів було проведено наступні видатки:

·        Виплачено заробітну плату співробітникам первинної ланки на 21 млн. грн., вторинної – 18,7млн. грн.

На придбання предметів та матеріалів витрачено 740,4 тис. грн., у т. ч. :

·        паливно-мастильні матеріали – 119,1тис. грн.;

·        меблі для кабінетів –292,0 тис. грн.

·        господарчі товари, бланки, папір для декларацій – 329,3 тис. грн.

На медикаменти та вироби медпризначення  витрачено 5 млн. 533,5тис. грн. За ці кошти було придбано медикаменти для невідкладної допомоги, витратний матеріал, лабораторні реактиви, рентгенпрепарати та інші вироби медпризначення, а також ЗІЗ для боротьби з COVID-19. Вартість ліжко-дня по медикаментам в стаціонарі склала 58,89 грн. проти 10,73 грн. в минулому році.

На послуги було витрачено  996,4тис. грн., у т. ч. :

Пільгова пенсія – витрачено 80,2 тис. грн.

За кошти НСЗУ закуплено основних засобів на 1 млн.294,2 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт  на загальну суму 1 млн. 87,1 тис. грн., у т. ч.:

Фактичні видатки  на 1 мешканця  за 1 півріччя  склали 641,70 грн. проти   556,5грн. у минулому році. Ріст на 15,3 %.

Середня заробітна плата персоналу лікарні за 1 півріччя склала 8004,00 грн.,
У порівнянні з 2019р. середня заробітна плата персоналу виросла на 14,5%.

Власні надходження

Плата за послуги

Всього за 1 півріччя було отримано коштів на суму 2 млн.241,4 тис. грн. Це на рівні минулого року.

   За рахунок цих коштів було  проведено   видатків на 1 млн. 969тис. грн.

Заробітна плата співробітників –902,2 тис. грн. проти  746,5 тис. грн. в попередньому році. Ріст на 21,0%.

На придбання предметів та матеріалів було витрачено 126,3тис. грн. проти 174,6тис. грн. минулого року. Зниження на 27%.  Медикаментів закуплено на 112,8 тис. грн. проти 129,9 тис. грн. минулого року. Зниження 13%.

На послуги витрачено 311,2 тис. грн. проти 553,9 тис. грн. Теж зниження на 43%.

На оплату енергоносіїв було витрачено 219,8 тис. грн. проти 56,6 тис. грн. Ріст в 3,9 рази.

Благодійна допомога

  За 1 півріччя  на наш розрахунковий рахунок  надійшло 660,2 тис. грн. проти 348,6 тис. грн. минулого року. Ріст на 90,0%. У т. ч. 242,8 тис. грн. благодійних коштів надійшло для боротьби з COVID – 19.

За благодійні  кошти було придбано:

·        тест-системи для ІФА  досліджень – 48,2 тис. грн.,

·        кисень медичний на 85,9 тис. грн.,

·        мийні засоби на 100,0 тис. грн.,

·        лабораторні реактиви на 92,8 тис. грн.,

·        продукти харчування – 52,0 тис. грн.,

·        поточний ремонт авто – 29,6 тис. грн.

·        Хірургічне ендоскопічне обладнання – 216,0 тис. грн.

    Аналіз послуг, що надаються згідно з основною діяльністю

За січень-червень 2020 року Лікарня отримала доходів, що надаються згідно з основною діяльністю в загальній сумі 1322,3 тис. грн., за аналогічний період 2019 року  - 1317,6 тис. грн., що на 0,3% (4,7 тис.грн.) більше в порівнянні з 2020 роком. Збільшення доходів проведено за рахунок проведення медичних послуг, які надаються за замовленням громадян.

      Аналіз доходів по проведеним медоглядам

За  січень-червень 2020 року укладено 55 договори із підприємствами та організаціями різних форм власності та проведено медоглядів 5173 особам, за аналогічний період 2019  - 6646 осіб, зменшення на 22,2 %. Так, відмічається зменшення кількості поведених медоглядів по всіх напрямках.

За січень-червень 2020 року надійшло коштів по проведеним медоглядам в загальній сумі 1021,7 тис.грн., за аналогічний період 2019 року -  1093,1 тис.грн., що на  71,4 тис. грн. або на 6,5% менше в порівнянні з 2019 роком. Причиною зменшення доходів є діючі карантинні обмеження пов’язані з поширенням коронавірусної інфекції.

Робота технічно-господарської служби

Виконані роботи:

Підрядним методом

·        Роботи с капітального ремонту були виконані на суму 960402,68 грн.,

·        Роботи з поточного ремонту були виконані на суму 424991 грн.,

Господарським методом виконано (силами лікарні) робіт на суму 29531,38 грн.

Енергопостачання:

Показники використання енергоносіїв у 2020 р. в порівнянні з 2019 р.

№ з/п

Найменування енергоносіїв

Один. виміру

2019 р.

2020 р.

Різниця

1

Теплова енергія

гКал

400,148

314,65

+85,493

2

Електроенергія

т. кВт

632,583

559,509

-73,074

3

Водопостачання

тис. м3

17,762

18,4855

-0,7235

4

Природний газ

тис. м3

140,458

150,389

-9,931

5

Бензин

т.

3,5

3,45

-0,05

6

Вугілля

т.

7,40

5,12

-2,28

7

Дизельне паливо

т.

-

0,91

-0,91

Проводився контроль за роботою котельні, кисневої станції, теплопунктів

За 6 місяців витрачено:

·        кисню медичного – 24120 кг;

·        вуглецю – 120 кг;

·        технічного кисню – 12,6 м3.

 

Метрологічне забезпечення

·        Повірено – 298од. вимірювальної техніки від необхідних 359од. Тобто 85,0 %.

·        Використано коштів 36,01 тис. грн..

·        Не повірено 61 од. ЗВТ, які відносяться до ІІ рівня, за відсутністю коштів.

 

Робота гаража

        В гаражі лікарні, станом на 01. 06. 2020 р. нараховується 12 автомобілів та            1 автопричеп. 3 автомобіля підлягають списанню.

        Відремонтовано 4 автомобіля. На утримання автотранспорту витрачено палива 5,7 тис. л., запасних частин на суму 18,90 тис. грн.

        За звітний період по гаражу порушень ПДР не має, ДТП - 1.

 

Медико-технологічне обладнання.

Проведено капітальний ремонт дихальних апаратів «Айвента» та «Каріна» у відділенні реанімації.

Виконано поточний ремонт медичної техніки -  64 од, кондиціонерів – 7 од.

Проведено ремонт пральних машин – 5 од., віджимних – 2 од., електрокатка.

Проведено поточний ремонт телефонної мережі – 450 п.м.

 

Робота харчоблоку

За бюджетні  кошти по лікарні було надано харчування ліжко-днів 24560 на суму 419227 грн. За 6 місяців завезено продуктів на 341271 грн.

 

Робота пральні

·        Виконано  робіт з платних послуг (прання білизни) 482 кг.

·        Витрачено миючих засобів – 1347,35кг.

·        Випрано брудної білизни з відділень лікарні – 38,955 т.

·        Відремонтовано білизни – 1830 од.

Охорона праці, пожежна безпека та безпека дорожнього руху

За звітний період у лікарні була виробнича травма з лікарем загальної практики-сімейним лікарем ПМД№1 , яка  при обслуговуванні хворого за викликом оступилась   на  порушеній поверхні  тротуару, та  впала. Під  час  падіння  травмувала  ліву  стопу (DS - закритий  перелом  основи  Y  плюснової  кістки  лівої  стопи). За матеріалами розслідування складено акт форми Н- 1. Ступень важкості травми – легка. Причина та обставини нещасного випадку доведені до відома всіх сімейних лікарів лікарні

Пожежна безпека.

    За звітний період пожеж в підрозділах лікарні не було.

Переглянуті та затверджені програми проведення вступного та первинного інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Матеріально-технічне забезпечення лікарні

Придбано матеріалів на суму: у 2020 р. на суму 889729,86 грн.,  у 2019 р. – на суму 2108183,74 грн.

Гуманітарною допомогою: у 2020 р. на суму 415157,84 грн., у 2019 р. – на 248946,31 грн.

 

ІV. Демографічні показники та стан здоров’я населення.

За 6 міс. 2020 року у районі народилося  396 проти  415 дітей у 209 році. Показник народжуваності склав 3,5 проти 3,6 у 2019р.

Показник малюкової смертності на 1000 народжених склав 2,96%о  ( попередні данні) проти 2,41%о .    Показник мертвонароджуваності у 2020 році склав 0,00  на 1000 народжених живими і мертвими проти 5,41 у 2019 році.

Показник перинатальної смертності на 1000 народжених живими і мертвими склав 0,00%о проти 8,11%о у 2019 році.

Показник загальної захворюваності на 1 тис. населення у І кв. 2020 року склав 1090,2  проти 1353,7 у 2019р. зменшення на 19,5%, у т.ч. дорослого населення 1171,6 проти 1423,0, зменшення  на 17,6%, дитячого населення-713,5 проти 1026,2, зменшення на 30,5%.

Показник первинної захворюваності 231,0 проти  309 у 2019р., зменшився на 25,2%, у дорослого населення  173,3 проти  215,1, зменшення на 19,4%, у дитячому населенні 497,9 проти 752,4, зменшення на 33,8%.

За 6 міс. 2020 року на первинну інвалідність по лікарні вийшли152

чоловіка проти 164 в 2019 році, що становить   на 10 тис. дорослого населення 15,7 проти 16,7 в 2019 р.

Інвалідність І та ІІ груп становить в абсолютних цифрах - 63 чоловіка (41,4 %) проти 69 чол. (42,0 %). На 10 тис. дорослого населення – 6,5 проти 5,9.

Серед причин первинного виходу на інвалідність по лікарні за 6 міс. 2020 року:

І місце – онкологічна група –55   чол. (36,1   %) проти 62 чол. (37,8 %);

ІІ місце --  неврологічна група -33   чол. (21,7 %) проти 16 чол. (9,7 %);

ІІІ місце –- терапевтична група – 21 чол. ( 13,8 %) проти 35 чол. (21,3 %);

ІV місце–- травматологічна група – 14  чол. (9,2  %) проти 21 чол. (12,8%);

–– ендокринологічна група - 14 чол. ( 9,2 %) проти 8 чол.(4,8 %);

V місце- хірургічна група -8   чол.(5,2  %) проти 17 чол. (10,3 %).

 

Відмічається зниження кількості хворих, яким вперше призначена група інвалідності з  онкологічною,терапевтичною, офтальмологічною, травматологічною та хірургічною патологіями.

У працездатному віці на інвалідність вийшли 128  чол. проти 130 чол. в 2020 році, що становить 18,6   на 10 тис. працездатного населення проти 18,6  у 2019 році.

Інвалідність І та ІІ гр. становить 49 чол. ( 38,2%) проти 47 чол. (36,1 %), на 10 тис. працездатного населення – 7,1 проти 6,7.

Серед причин первинного виходу на інвалідність у працездатному віці по лікарні за 6 місяців 2020 року:

І місце - онкологічна група –  47 чол. (  36,7 %) проти 53 (40,7 %);

ІІ місце –- неврологічна група -–29  чол. (22,6 %) проти 13 чол. (10,0 %);

ІІІ місце -–  терапевтична група – 20  чол. (15,6 %) проти 33 (25,3 %);

ІV місце- ендокринологічна група – 13 чол. ( 10,1%) проти 6 чол. (4,6 %);

V місце травматологічна група – 9 чол. ( 7,0%) проти 15 чол. (11,5 %).

Для продовження листка непрацездатності тривалістю понад 4 місяці були направлені 2  чоловіка проти 4 чоловік у 2019 році, із середньою тривалістю перебування 112,0.

За 6 міс. 2020 року на переосвідчення направлені 286 чол. проти 313 чол. в 2019 році.

    V. Амбулаторно-поліклінічна служба

За 6 міс. 2020 року до лікарів служби було зроблено  257747 відвідувань.

Функція лікарської посади в АПС виконана у цілому на 85,4% при 105,3 % у 2020 р.

Туберкульоз

Протягом 6 міс. 2020 р. проводилася певна робота по ранньому виявленню, профілактиці  туберкульозу, проведенню амбулаторно-контрольованого лікування.

Станом на 01.07.2020 р. на диспансерному обліку в районі знаходиться 96 хворих на туберкульоз при 109 хворих у 2019 році.

Показник розповсюдженості туберкульозу склав 84.5 на 100 тис. Міський показник – 85.6 на  100 тис.

За 6 місяців 2020р. усього вперше зареєстровано 21 випадок туберкульозу . Показник захворюваності  склав 18.5 на 100 тис. і зменшився на 35.8% . Міський показник 22.2 на 100 тис. населення.

Знизилася  захворюваність  на туберкульоз по ПМД №1 -   в 1.8р.,

по  ПМД  №2  - 33.3%, по ПМД №4 – в 1.5 р.

Соціальний статус хворих  з  вперше виявленим туберкульозом:

особи, що працюють                               - 2 особи (9.5%);

непрацюючі особи працездатного віку - 15 осіб (71.4%)

пенсіонери                                                - 4 особи ( 19.0%)

За 6 міс.2020 р.   кількість деструктивних форм  захворювання  дещо зросла із 10 до 11 випадків.

Показник захворюваності  деструктивними формами  склав 9.7 на 100тис. населення  проти 8.7 у 2019 р . Міський показник 10.3 . Вищий від районного показник захворюваності  на деструктивні форми має  ПМД №4 – 19.9 на 100 тис.

Кількість  бацилярних форм захворювання  зменшилася – із 23 до  14

( на 38.5 %). Показник на 100 тис. населення – 12.3. Міський показник – 15.0

Вищий від районного показник у ПМД №4 – 24.9 на 100 тис.

У 3 випадках бацилярні форми виявлені дільничною мережею, що складає  21.4 % усіх вперше виявлених бацилярних хворих .

Питома вага деструктивних форм склала 57.9% при 32.3 % у минулому році. Міський показник – 50.0%.

Питома вага бацилярних форм склала 73.7% проти  74.2% у  минулому році.  Міський показник 72.7%,

При проф. оглядах виявлено 11 випадків захворювання,що складає 52.4% (60.6% у 2019р).  По місту активна виявленість склала 43.7 %.

Нижчі від районного показника активного   виявлення туберкульозу має  ПМД №1– 37.5 .Зовсім відсутня виявленість у ПМД №3.

За 6 міс. 2020 року  померла від туберкульозу   1 особа при  5

особах у    минулому році .Показник 0.9 Міський показник  2.5 на 100 тис.

За 6 міс. 2020р. план профілактичних флюорографічних оглядів виконано на 51.4% при 51.6%  у 2019р .

На 50.2% обстежена група осіб, яка довготривало не проходила флюорообстеження (50.1 у 2019 р.)

Обов’язковий контингент обстежено на  50.4% .

План осіб із контингенту підвищеного ризику захворювання на туберкульоз виконано на 52.8% (53.3% у 2019 р.)

Методом збору мокротиння обстежено 53 особи, що кашляють більше

2-х тижнів . Виявлено 3 позитивні результати , виявленість склала  5.4% проти 8.3 %  у 2019 році. Генно - молекулярним методом обстежено 46 осіб, виявлено 6 позитивних  результатів,  відсоток виявлення склав 13.0 , у минулому році – 85 %.

За 6 міс.  2020р. у минулому році  у ДОТ – кабінетах пройшли  амбулаторно-контрольоване лікування 23 хворих.

Онкологія

Проводилася   робота по профілактиці та ранньому виявленню онкологічних захворювань.

Протягом 6 місяців 2020р. згідно моніторингу було оглянуто  21019 жінок , що склало 50.6% річного плану та  8404 чоловіків , що склало 49.3% річного плану. Серед жінок виявлено 26 випадків злоякісних новоутворень , серед чоловіків – 29 випадків злоякісних новоутворень. Крім того , виявлено 567 передракових захворювань у  жінок  та 336 – у чоловіків .

За 6 місяців 2020 р. зареєстровано 190 випадків раку .

Захворюваність склала 165.6 на 100 тис. населення . Міський показник-  183.8 на 100 тис.  Обласний 156.9 на 100 тис. За цей період минулого року було зареєстровано  291 випадок раку і захворюваність  складала 250.6 на 100 тис. населення .

Усього вперше зареєстровано  170  випадків захворювання.

Серед  вперше виявлених злоякісних пухлин 63 - це візуальні форми, що складає 37.1%

За 6 місяців поточного року  виявлено 44 занедбані  випадки раку, у т.ч. 36 випадків  не візуальних  локалізацій  і  8  випадки візуальних форм .

Відсоток загальної занедбаності склав  23.2, візуальної – 12.7. У минулому році ці відсотки  складали відповідно 21,3 та 14.4. Міський показник загальної  занедбаності 23.8%, візуальної – 14.1%   ,обласний  показник загальної занедбаності 30.5%, візуальної – 21.2%.

Протягом 6-ти місяців  2020 р.   зареєстровано 2  випадки раку шийки матки,  у  ранній стадії. По місту  занедбаність  склала  27.3%, по області – 38.8%.

Активно виявлено 1 випадок , що складає 50.0 %  при 57.1% у 2019р. По місту цей показник складає  9.1%, по області –  27.7%.

Дорічна смертність  від раку шийки матки за 6 міс. 2020 р. складає 12.5% при її відсутності у минулому році.  Показник по місту 16.3% , по області  - 13.6%.

Серед 18 випадків раку молочної залози у жінок 18 - це занедбані  форми. Відсоток занедбаності складає 16.7 при 22.2  у 2019 р.  Міський показник 20.6%    Обласний показник 25.9% . При профоглядах  виявлено 10 раків молочної залози, або 55.6  % при показнику  минулого року 61.8%.  Міський показник 38.5% , обласний – 29.9%.

Дорічна смертність    серед  вперше виявлених хворих  на рак  молочної залози зросла і склала 4.5  при показнику  минулого року  5.4.

Міський показник – 4.8%   обласний показник  - 5.3  %.

За  6 міс. 2020 року від онкологічних захворювань померло 114 хворих, показник на 100 тис. 96,8 при  80.1 у  минулому році.  Міський показник – 88.3, обласний – 83.2.

Один із рейтингових  показників  з онкології  - смертність до 1 року  з моменту встановлення діагнозу злоякісного новоутворення.

За 6 міс.2020 року  вона склала 17.6 % при   13.8%  у 2019 році . По місту  цей показник складає 17.0%, .Обласний показник  23.1%.

Протягом 6 міс.2020 р. активно виявлено 49 випадків  злоякісних новоутворень і   показник склав 28.8  % .  У 2019 році активне виявлення склало 39.3%.  Показник по місту 22.3%, по області  17.8 Активне виявлення візуальних локалізацій склало 49.2% . Показник по місту 37.1% , по області -  26.4%.

Запобігання та лікування серцево-судинних та судино-мозкових захворювань

Продовжувалася робота  по профілактиці і лікуванню артеріальної гіпертензії. За 6 міс.  2020 р. розповсюдженість  артеріальної гіпертензії  склала    364.2  на 1 тис. при 394.5 на 1 тис. у минулому році (зниження на 7.7%)

Розповсюдженість  ішемічної хвороби зменшилась із 183.0 до  152.2  на 1 тис. населення.

Кількість інфарктів міокарду збільшилася  у порівняні з минулим роком  із 62  до 70 , у т.ч. , у  працездатному віці зареєстровано  23 випадки.  Найбільша кількість інфарктів зареєстровано по ПМД №2 – 24 випадки. Кількість померлих від цього захворювання склала 7 на рівні 2019 р., в працездатному віці - не зареєстрована.

Вперше вийшло на інвалідність з приводу ІХС: післяінфарктного кардіосклерозу 10 осіб при    такій же кількості у минулому році.

Цукровий діабет

Іншою, не менш важливою  проблемою, над якою працювала служба, було раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика ускладнень та первинної інвалідизації від цього захворювання.

Всього  у Корабельному  районі знаходиться на диспансерному обліку 3602 хворих на цукровий діабет, з них 716 - це інсулінзалежні його форми. У порівнянні із  минулим роком  кількість хворих  зросла  на 2.6%.

Знизився показник розповсюдженості цукрового діабету  на 0.4%  .

Кількість гнійно – некротичних уражень нижніх кінцівок  значно зменшилася     із  18 випадків до 7 – в 2.6 р . Зменшилася кількість хворих з кетоацидозом   із 13 до  7  випадків – в 1.9 р.,  у т.ч.  із 1  до 6 зменшилася  кількість хворих , у яких захворювання вперше виявлено в кетоацидозі.

Ветеран

Проводилася  робота з  ветеранами війни . Під диспансерним наглядом     знаходиться   3022 ветерани, у т.ч. 534     учасників ООС.

Комплексними оглядами охоплено  38% ветеранів ,у тому числі учасники ООС охоплені такими оглядами на 23% .   У стаціонарних відділеннях

КНП „ Херсонська міська клінічна  лікарня  ім. А. і О.Тропіних”  проліковано  457 хворих, у т.ч. учасників ООС 31 ,  у шпиталі інвалідів війни - 200 хворих,  у т.ч.учасників ООС  10  .

У денних стаціонарах проліковано   238  осіб, у т.ч. учасників ООС 19,

у домашніх стаціонарах - 486  хворих .   На безкоштовне лікування  в амбулаторних умовах  затрачено 213549   грн., на зубопротезування - 104192  грн.

За 6 міс. 2020р.   ліжковий фонд денного стаціонару для дорослого населення   залишився без змін і складає  86. Кількість  хворих , пролікованих у денних стаціонарах  склала  1320 осіб   при  2162 особах у минулому році.

План роботи ліжка денного стаціонару для дорослих  виконано на  67.1

Середня тривалість лікування хворих в денних стаціонарах склала 7.3 дня при  показнику   у минулому році  9.4дн.

Структура хворих,  пролікованих у денних стаціонарах:

ветеранів  війни            - 28 чол.  / 2.2%  /

диспансерних хворих   - 814 чол. /62.6%/

інвалідів загального

захворювання                - 69 чол. /5.3%/

У домашніх стаціонарах проліковано 701 хворий при  1235 хворих  у минулому році  .

Серед пролікованих:

ветеранів війни              - 103 особи /14.7%/

диспансерних хворих    - 634  особи /90.4%/

інвалідів                          - 40  осіб     /5.7%/

загального захворювання

На протязі 6 міс. 2020 р. проводилася робота по виконанню програми профілактики та боротьби зі СНІД.

В лікарні працює кабінет « Довіра» та сайт АРТ. Проводилася робота по обстеженню швидкими тестами певних категорій населення з метою раннього виявлення ВІЛ. Всього обстежено 404 осіб, отримано 10 позитивних результатів . Показник виявлення складає 2.5%.  Всього на 01.07.2019 р. знаходиться на диспансерному обліку 593 ВІЛ- інфікованих . На сайті лікарні отримують АРТ  227 хворих .

Станом на 01.07.2020 р. з лікарями первинної ланки  укладено 86 574  декларації, що складає 76.2% населення району.

Починаючи з квітня 2020 р.,    надавалися  пріоритетні  амбулаторні  послуги за програмою медичних гарантій . За пакетом  «Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень -  езофагогастродуоденоскопія» проведено   90 досліджень.

За пакетом  «Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень -  колоноскопія»  проведено 59 досліджень.

За пакетом  «Інструментальні дослідження для ранньої діагностики новоутворень – мамографія проведено  493 дослідження.

Охорона здоров’я жінок

За І півріччя 2020 р. взято на облік 549 вагітних проти 562 вагітних в 2019 р., що на  13 вагітних менше.

Своєчасність взятих на облік склала: 544 (99,1%) при 99,3% у минулому році. Взято на облік більше 4 місяців - 4(0,7%), при такій же кількості у минулому році.

З групою ризику взято 92,0%, з них з екстрагенітальними патологіями 42,0%.

Обстеження вагітних, що включає огляд терапевтом до 3 місяців, обстеження на ВІЛ – інфекцію, 2-разове ультразвуковий скринінг вагітних  в термін до 22-х тижнів складає 451 (100,0%).

Вагітність закінчилась пологами у 451 випадках.

Робота педіатричної служби.

Під наглядом педіатрів знаходиться 19904 дитини віком від 0 до 18 років (21186 у 2019 році), з них дітей до 1 року 816 дітей (945 у 2019 році) на 129 менше.

З лікарями педіатричної служби  заключено 18891 декларації  про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. В розрізі дитячих поліклінік:

-             Дитяча поліклініка №1 – 7450;

-             Дитяча поліклініка № 2 – 5820;

-             Дитяча поліклініка № 3 – 3224.

Сімейними лікарями лікарні заключено 2397 декларації  з пацієнтами  віком від 0 до 18 років.

В педіатричній службі працює  33 лікаря, в тому числі: дільничних лікарів – 17, лікарів-спеціалістів – 12, з них 3 – за сумісництвом. Серед лікарів-спеціалістів вакантні посади дитячих ортопеда-травматолога, кардіолога.

При аналізі основних показників роботи амбулаторно-поліклінічної служби відмічається зниження відвідувань у поліклініку з розрахунку на 1 тис. дитячого населення на 39,6%, що становить 4106,3 проти 6803,4 у 2019 році. Показник відвідувань на дому знизився на 69,4%, що складає 340,1 проти 1112,7  у 2019 році.

Зросла захворюваність дітей 1 року життя: 655,6 проти 495,2 (+32,4%).

Знизилась захворюваність новонароджених, склала 161,6 проти 187,9

(- 14,0%), у випадках 64 проти 78 у 2019 році.

Знизились показники поширеності, первинної захворюваності та інфекційної захворюваності.

Показник поширеності: 671,3 проти 967,1 (-30,5%).

Первинна захворюваність: 497,0 проти 736,1 (-31,1%).

Інфекційна  захворюваність: 14,7 проти 24,7 (-40,4%).

Не зареєстровано  випадків захворювання на кір проти 13 у 2019 році.

Не зареєстровано випадків дифтерії, краснухи, епід. паротиту.

Протягом 6 місяців 2020 року по Корабельному району не зареєстровано випадків туберкульозу, проти  3 випадків у 2019 році (2 дитини та 1 підліток).

Проводиться планова робота по диспансеризації хворих дітей. За 6 міс. 2020 р. зареєстровано  захворювань 4353 проти 4768 у 2019 р. Показник – на 1 тис. населення 218,6 проти 236,0.

В структурі диспансеризації на 1 тис. дитячого населення:

І місце – вроджені аномалії – 964 (48,4);

ІІ місце – хвороби органу зору – 618 (31,0);

ІІІ місце – хвороби органів травлення – 594 (29,8).

Під наглядом лікарів-педіатрів району 472 дитини з інвалідністю (446), з них 79 підлітків, 58 – відвідують ДДЗ, 287 – школи, 18 – школи-інтернати,  20 – прикуті до ліжка.

 За 6 місяців 2020 року показник склав 222,8

За 6 місяців 2019 року показник склав 210,3

 

В структурі за класами захворюваності :

на I місці – вродженні аномалії розвитку – 121 – 25,6%,

на II місці – психічні захворювання – 92 – 19,5%,

на IIІ місці – захворювання ЦНС – 74 – 15,7%,

на IV місці – хвороби ендокринної системи – 50 – 10,6%,

у т.ч. цукровий діабет – 42 дітей,

на V місці – кістково-м`язова система – 31 – 6,6%,

на VI місці – хвороби вуха – 27 – 5,7%,

на VII місці – хвороби органів зору – 18 – 3,8%,

Вперше вийшли на інвалідність:

За 6 місяців 2020 року – 25 дітей.

За 6 місяців 2019 року – 24 дитини.

В структурі захворюваності тих, хто вийшли вперше:

на І місці              хвороби нервової системи                     – 6 – 24,0%

на ІІ місці      хвороби ендокринної системи              – 4 – 16,0%

на ІІІ місці    вроджені аномалії розвитку                  – 3 – 12,0%

– хвороби кістко-м’язової  системи          – 3 – 12,0%

на ІV місці  – інфекційні хвороби                                  – 2 –  8,0%

   новоутворення                                        – 2 –  8,0%

на V місці      хвороби органів травлення                    – 1–   4,0%

хвороби сечостатевої системи                              – 1–   4,0%

хвороби крові                                                             – 1 – 4,0%

хвороби органів зору                                – 1 – 4,0%

хвороби органу слуху                                – 1 – 4,0%

Показник первинної інвалідності склав:

За 6 місяці 2020 року – 11,8

За 6 місяці 2019 року – 11,3

При оздоровленні дітей переваги надаються дітям пільгової категорії.

Всього оздоровлено за 6 міс. 2020 року:

в дитячих спеціалізованих санаторіях МОЗ України – 10 дітей (48), з них 4  дітей пільгової категорії, що складає 40%;

в санаторіях, що фінансуються з обласного бюджету – 53 дитини (175) з них   33 дитини пільгової категорії, що складає 62,3 %.

Під наглядом педіатричної служби перебуває дітей пільгової категорії:

472 (446) дітей з інвалідністю;

55 (53) дітей-сиріт  та 121(106) дитина, позбавлена батьківського піклування;

1489 дітей  з багатодітних родин, з них до 1 року43 дитини – 448 сімей;

130 (121) дітей, які опинились в складних життєвих обставинах (87).

126 дітей учасників АТО;

168 дитини внутрішньо переміщені із зони АТО та Криму.

За 6 міс. 2020 р. на безкоштовне медикаментозне забезпечення дітей пільгової категорії витрачено 236168 грн. (проти 85767 грн. у 2019 році) в т.ч. на муковисцидоз 5807 грн (20671 грн.)

На безкоштовне харчування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів за 6 міс. 2020 року витрачено 35264 грн. (8535 грн. у 2019 р). Під наглядом лікарів педіатричної служби станом на 01.07.2020 року знаходиться  17 дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 2 дитини з діагнозом СНІД, 6 дітей ВІЛ-інфікованих.

Значним розділом в роботі педіатричної служби є імунопрофілактика. На постійному контролі вакцинація дітей. План вакцинації до 1 року проти дифтерії, правця, коклюшу виконаний на 43,6% проти 53,4 % у 2019 р. Охоплення вакцинальним комплексом в 1 рік 74,1% проти 85,5 %. Своєчасність вакцинації в 6 місяців виконано на 70,5% проти 71,4% в 2019 р. План вакцинації у 18 міс. проти дифтерії, правця, коклюшу виконаний на  40,9% проти 39,6%, АДП  у 6 років на 32,3% проти 79,9 % у 2019р. (недовиконання плану пояснюється відсутністю вакцини протягом останніх трьох місяців). План вакцинації проти поліомієліту до 1 року виконаний на 42,0% проти 53,9% у 2019 році. КПК у 1 рік 29,7% проти 46,6 %, у 6 років 71,6% проти 90,7%. Зниження показників вакцинації пояснюється карантином в країні.

За 6 місяців 2020 року надійшло під нагляд педіатрів 399 проти 394 новонароджених, з них 367 проти 365 дітей щеплено БЦЖ у пологових відділеннях, 32  (29) дітей поступило під нагляд без БЦЖ. З них: 9 (7) дітей отримали вакцинацію в дитячих поліклініках, 2 довготривалий медпротипоказ, 9  тимчасові протипокази,  8 відмов, 4 вибуло.

Плани по туберкулінодиагностиці виконані не задовільно у зв’язку з тим, що кількість туберкуліна була обмежена, залишки з прошлого року.  Охоплено дітей від 4 до 14 років  – 38,9% проти 24,5%, дітей з групи ризику 31,4% проти 28,7 %, підлітків –  77,3% проти 36,7%.

Охоплено підлітків флюрообстеженням на  39,03% проти 58,5% у 2019 році (заплановано 3574, охоплено 1395).

Щорічно усі діти оглядаються лікарями-педіатрами, діти декретованого контингенту  проходять  поглиблений  медичний  огляд.

За 6 міс. 2020 року померло 2  дитини до 1 року  проти  1. Показник малюкової смертності попередній склав 5,05%о проти 2,41%о. Обоє дітей народились глибоко недоношеними.

Старше 1 року померло 2 дитини: 1 дитина з інвалідністю – неврологічна патологія, 1 дитина – суїцид (проти 1 дитина  в 2019р.).

 

Стаціонарна служба.

Згідно наказу по лікарні від 06.04.2020р. №123-Д « Про переведення лікарні у режим надзвичайної ситуації», лікарня переведена у режим надзвичайної ситуації до окремого розпорядження. Відтерміновані планові оперативні втручання у відділеннях хірургічного профілю та госпіталізації планових хворих у всіх відділеннях.

За 6 міс. 2020 р. у стаціонарі проліковано 5034 хв. проти 6538 хв. за 6 місяців 2019 року.

План ліжко-днів виконаний на 74,09% проти 100,08% у І півріччі 2019 року,що на 26,0% менше минулого року.

 

Не виконали план ліжко-днів відділення:

- Терапевтичне №1                  75,31%   проти  94,84%  у 2019 році

- Нефрологічне                         75,13 %  проти  101,50%

- Міське ендокринологічне    61,86%   проти  107,53%

- Загальної хірургії                  85,08%  проти   108,80%

- Гнійної хірургії діабетичної стопи                                90,94%  проти  93,04%

- Міське травматологічне        70,23%  проти  108,18%

- Акушерське                            68,39%  проти  77,78%

- Гінекологічне                         95,44%  проти  106,04%

- Неврологічне                          75,31%  проти  109,33%

- Міське офтальмологічне       61,21%  проти  93,24%

- Дитяче                                     70,24%  проти  103,14%

- Анестезіології та ІТ                70,88%  проти  87,25%

Середня  тривалість перебування хворого на ліжку зменшилося: 8,61 проти 10,15.

За 6 міс. 2020р. - 1728  відмовлень від госпіталізації проти 2158 у минулому році, менше на 19,9%.

Соціальний склад пролікованих хворих:

- інвалідів війни – 15 чол. проти 24, що на 37,5% менше минулого року, учасників війни -  28 чол. проти 88 чол.- менше на 68,2%;

-  УБД – 46 чол., проти 76 чол., що менше на 39,5% ;

-  пенсіонерів  - 1594 чол., проти 2301 чол.- менше на 30,7%;

- інваліди І-ІІІ групи –  544 чол. проти 858 чол., - менше на  36,6%;

- діти від 0 до 17 років включно – 450 чол. проти 600 чол. – менше на 25,0%;

- співробітники 57 проти 64;

- ліквідатори аварії на ЧАЕС – 12 чол. проти 23 чол., менше на 47,8%.

Мешканців Корабельного району проліковано 2672 (54,3%) проти 3588 -56,0% зі зменшенням на 1,7%. Проліковано хворих Суворовського району 620 чол. проти 815чол.,  Дніпровського району 458  проти 623.

До стаціонару госпіталізовано планових хворих 37,7% проти 44,0%, що на 6,3% менше аналогічного періоду минулого року.

Показник планових хворих зменшився у всіх відділеннях.

Збільшився на 1,5% показник повністю обстежених хворих і склав 92,1% проти 90,6%

На 6,3% збільшився показник екстрених хворих і склав 62,3% проти 56,0% у минулому році.

Показник  госпіталізації  по  самозверненню  склав 17,6% проти  16,0%.

Хірургічна діяльність

У відділеннях хірургічного профілю проліковано 2783 хворих, що на 673 хворих (19,5%) менше минулого року.

Проведено операцій на 378 (14,5%) менше минулого року, тобто 2228 проти 2606.

Післяопераційні ускладнення склали 0,13% проти 0,19%.

Хірургічна активність склала 68,72% проти  68,00% у І півріччі 2019 р.

Показник збільшився в відділеннях:

·        гнійної хірургії   83,96% (+9,48%);

·        гінекології           75,72% (+1,8%);

·        травматології      72,94% (+3,2%);

·        офтальмології     46,37% (+1,4%).

 

          Структура оперативних втручань

На І місті – акушерські операції 569 (-3,4%), що менше аналогічного періоду минулого року;

На ІІ місті – операції на органах травлення 466 (-2,3%).

На ІІІ місті – операції  на  кістково – м’язовій системі операції  450

(-18,8%);

Проведено оперативних втручань з використанням ендоскопічної апаратури (404 проти 486), у т.ч.,в хірургічному відділенні зроблено 196 проти 205.

За 6 міс. 2020 р. післяопераційна летальність склала 0,81% проти 0,57% у І півріччі 2019 р.

Померло у відділенні загальної хірургії 8 чол. проти 5 чол., показник 0,6%, , гнійна хірургія 6 чол. проти 5 чол., показник 0,5%, травматологічне відділення 1хв. проти 3 хв. у 2019р.

Питома вага  кесаревих розтинів склала 25,14% проти 24,22% у І півріччі 2019 р.

При  терміновій хірургічній допомозі зроблено 158 оперативних  втручань проти 196, що на 19,4 менше ніж у І півріччі 2019 року.

Структура оперативних втручань при терміновій хірургічній допомозі:

І місце – гострий апендицит 52 (32,9 %), менше на 3,8%;

ІІ місце гострий холецистит  42(26,6%), менше на 8,6%;

ІІІ місце – защемлена грижа 23(14,5%), менше на 2,0%,від загальної кількості термінових операцій минулого року.

Післяопераційна летальність при терміновій хірургічній допомозі 0,63%.

Летальність у стаціонарі зросла на 5,85% і склала 2,17%.

Зросла летальність до доби, показник склав 25,7% проти 20,9%, зменшилась - від доби до 3 діб 11,9% проти 23,1%. Летальність від пневмонії 0,98 проти 0,67.

В  структурі  летальності:

І місце – хвороби системи кровообігу: 47 – 43,1% проти 63 – 47,0%;

ІІ місце –– новоутворення: 23 -21,1% проти 22 – 16,4%;

ІІІ місце  - хвороби органів травлення: 16 – 14,7% проти 14 – 10,4%;

IV місце  - хвороби сечостатевої системи: 4 -3,7%  проти 3  5 -3,7%

За 6 місяців 2020 року у стаціонарі проліковано 19 пацієнт з ВІЛ (21 випадків у 2019 році).

Відсоток розходження діагнозів між поліклініками і стаціонаром 0,9% проти 1,0%. Відмічається зростання показника повторної госпіталізації з 1,5% до 2,1%.у 2020р.

Число операцій на 1 хірурга 59,41 проти 69,96 у І півріччі 2019 року, а на 1 хірургічне ліжко  13,49 проти 13,72 .

Результати лікування:

- з  одужанням 27,6% проти 24,6%

- з  поліпшенням  70,0% проти 71,7%

- без  змін  0,93% проти 1,2%

- переведено  в  інші  стаціонари 0,57% проти 1,5%

                   Робота міського травмпункта

За 6 міс. 2020 р. прийнято 5246 хв., що на 13,6% менше минулого року, у т. ч. мешканців Корабельного району 1890 (36,0%) від прийнятих хворих і на   0,4% менше минулого року). Із прийнятих хворих 13 проти 13 виробничі травми, 70 проти 68 ДТП, 100 проти 101 кримінальні травми.

Кількість накладених гіпсових пов’язок – 2501 проти 2513,  було виконано 178операцій проти 132.

Госпіталізовано травматологічних  хворих 252  проти 410, що на 38,5% менше   І півріччя 2019 року.

 

Невідкладна офтальмологічна допомога

Показники невідкладної офтальмологічної допомоги у міському центрі мікрохірургії ока: за 6 міс. 2020 р. прийнято 2526 хв. проти 2708, що на 6,7% менше минулого року.

Медична допомога була надана з приводу травм 1737  зі зменшенням на 3,2%, із них дорослому населенню 1632, що менше на 2,9%.

Після надання невідкладної допомоги було госпіталізовано 119 хв., проти 147 хв., у аналогічному періоді минулого року, із них з приводу травм 37– 31,0% проти 44 – 29,9%.

Із індикаторів якості вторинної медичної допомоги відсутні випадки материнської смертності, летальності при терміновій хірургічній допомозі, летальності при інфаркті міокарда.

Зросла летальність в стаціонарі на 5,85%, Збільшився  показник  післяопераційної летальність при операціях на органах черевної порожнини на 0,66%, лікарняна летальність від пневмонії 0,98 % проти 0,67%, частота переведених хворих у відділення анестезіології на 33,3% менше.

Робота  допоміжних  служб

За 6 місяців 2020 року зроблено 8642  фізіотерапевтичних процедур проти 46688 у аналогічному періоді минулого року.

Зроблено лабораторних досліджень 167468 проти 199134, що менше   минулого року на 15,9%, у т.ч. 44599 проти 77838  складають біохімічні аналізи. Зроблено 5497 проти 9569 функціональних досліджень, що на 2,4% менше.

Флюорографій зроблено 620 проти 635, зі зменшенням на 3,4%.

 

Висновки

У І півріччі 2020 р. деякі показники  роботи амбулаторно - поліклінічної служби  покращилися.

1.План флюорооглядів  населення району виконано на 51.4 %,  у т.ч.

на 50.2% обстежена група осіб , яка довготривало не проходила   флюорообстеження,  на 50.4% -  обов’язковий контингент , на 52.8%   контингент – підвищеного ризику захворювання на туберкульоз.

2. На 35.8 % зменшилася захворюваність на туберкульоз .

3.Відсоток виявлення туберкульозу методом мікроскопії мокротиння 5,4%.

4. Відсоток виявлення генно – молекулярним методом склав 13,0%.

5. Знижено  як загальну,так  і візуальну занедбаність онкологічних захворювань.

6.Відсоток занедбаності раку молочної залози складає 16,7.

7.Активне виявлення візуальної локалізації -49,2.

8.Відсоток загальної занедбаності склав 23,2, візуальної – 12,7.

9.Зниження на 7,7% розповсюдження артеріальної гіпертензії і склала 364,2.

10.Зменшилась на 16,8% розповсюдженість ішемічної хвороби.

11. Знизився показник  розповсюдженості цукрового діабету  на 0,4%.

12. В 2,6 рази зменшилась кількість гнійно – некротичних уражень нижніх кінцівок.

13. В 1,9 рази зменшила кількість хворих з кетоацидозом.

Разом  з тим, ряд показників погіршився:

14. Дорична смертність від раку шийки матки складає -12,5%.

15. Дорічна смертність серед вперше виявлених хворих на рак молочної залози зросла і склала 4,5.

16. Збільшилася кількість інфарктів на 8 випадків.

17. Зросла кількість хворих на цукровий діабет  на 2,6%.

18. Зросла захворюваність на деструктивні форми туберкульозу і склала 9,7.

 

По  стаціонарній  службі:

19.  План роботи ліжка виконано на 74,09% проти 100,08%  (у 2019 р.);

20. Середнє перебування хворого на ліжку зменшилося: 8,61 проти 10,15 днів  у 2019 р.

21.Хірургічна активність збільшилася на 0,72%  (68,72% проти 68,0%)

22.Післяопераційна летальність збільшилася  на 0,24%  – 0,81% проти 0,57%

23.Перинатальна смертність збільшилась:  12,64%о проти  9,58%о

24.Кількість пологів збільшилась – 549 проти 512

25. Питома вага кесарських розтинів збільшилася на 0,92%: 138 (25,14%) проти 124 (24,22%).

26.Загальна летальність збільшилася у відсотковому відношенні: 109(2,17%) проти 134 (2,05%), однако в кількісному відношенні зменшилась на 25 чол.

27.Планова госпіталізація зменшилась по відділенням стаціонару – 1858 (37,7%) проти 2818( 44,0%) однак збільшився відсоток повністю обстежених хворих 92,1% проти 90,6%.

По педіатричній  службі:

28.Зростання показника малюкової смертності.

29.Зниження показників вакцинації дитячого населення.

30.Зниження показників поширеності, первинної, інфекційної захворюваності та захворюваності новонароджених

31.Зростання показників захворюваності новонароджених, захворюваності дітей першого року життя.

Завдання

1. Продовжити проведення щотижневого моніторингу обстеження населення  на туберкульозу.

2. Завідувачам відділенням ПМД постійно  контролювати роботу лікарів первинної ланки  по обстеженню хворих МГ - методом.

3. На оперативній нараді у заступника головного лікаря проаналізувати  причини погіршення рейтинговими показників по туберкульозу.

4. Продовжити  моніторинг  онкопрофілактичних оглядів жіночого та чоловічого населення з метою раннього виявлення  передпухлинної патології та злоякісних  новоутворень.

5. Проаналізувати  причини зростання занедбаних випадків раку шийки  матки, питання заслухати на  оперативній нараді   у заступника головного лікаря.

6. Проаналізувати причини зменшення кількості передпухлинної  патології серед населення району.

7. Проаналізувати причини зростання гострих та  хронічних ускладнень цукрового діабету та  скласти план по покращенню показників.

8. Проводити  щомісячні наради  із лікарями первинної ланки  з питань  кількісного та якісного введення електронних амбулаторних карт .

9. Завідувачам відділень продовжити роботу з організації планової госпіталізації хворих до цих відділень.

10. Завідувачам відділень аналізувати кожен випадок госпітальної летальності в розрізі відповідності  обсягів наданої медичної допомоги вимогам затверджених локальних протоколів.

11. Посилити взаємодію та взаємозв’язок терапевтичних відділень № 1та     № 2,  гінекологічного та офтальмологічного відділень між поліклінікою та стаціонаром.

12. Звернути увагу на зростання летальності за звітний період,  та посилити контроль за показами на госпіталізацію хворих з онкологічною патологією та цирозом печінки у термінальних стадіях.

13. Заступнику головного лікаря зі стаціонарної  медичної допомоги забезпечити  виконання цих завдань  завідувачами відділень.

14. Забезпечити виконання в лікарні наказів МОЗ України, Клінічних протоколів що регламентують надання медичної допомоги вагітним жінкам, породіллям, новонародженим та хворим дітям.

15.Виконувати план заходів по профілактиці малюкової смертності, затверджений  головним лікарем.

16. Постійно проводити роботу над підвищенням теоретичних і практичних знань та навичок медичних працівників (конференції, заліки, стажування на робочому місці).

17. Згідно затвердженого графіку продовжити цикл занять серед медичних працівників, вагітних жінок та матерів по підтримці грудного вигодування.

 

 

 

 

Заступник генерального директора
з інформаційно-аналітичної
та кадрової роботи                                                                                    Людмила  МАРТЮК

Про лікарню