Звіти лікарні

За І кв. 2015 р. продовжувалася робота по виконанню директивних  документів по організації медичної допомоги населенню району, покращенню рейтингових показників.

У І кв. 2015 р. у лікарні працювало 1285 чол. Проти 1337 чол. у І кв. 2014 р. та 1351 чол. у І кв. 2013 р., серед яких лікарів 254 проти 267 у І кв. 2014 р. та 275 у І кв. 2013 р., середніх медичних працівників 515 проти 562 у І кв. 2014 р. та І кв. 2013р.

 

Укомплектованість серед лікарів 69,5%проти 72,9% у І кв. 2014 р. та 94,0% у І кв. 2013 р., середніх медичних працівників 87,4% проти 89,5%                       у І кв. 2014 р. та 97,5% у І кв. 2013 р. 

Атестованість лікарів із тих, хто підлягав за звітний період, - 0%, середніх медичних працівників 100,0%. 

Загальна захворюваність склала 848,5, що на 77,5 більше минулого року, а серед дорослого населення 897,7 проти 797,8 у 2014 році.

Первинна захворюваність виросла на 3,4 і склала 197,4 на 1000 нас., а серед дорослого населення зниження на 6,0 і показник 134,0 на 1000 дорослого населення.

В структурі захворюваності серед дорослого населення:

І місце – хвороби системи кровообігу 41248 захв. (46,7%) проти 32875 захв. (40,8%).

ІІ місце – хвороби органів дихання 9816 (11,1%) проти 9507 (11,8%). 

ІІІ місце – хвороби органів травлення 9564 (10,8%) проти 10008 (12,4%) проти 10197 (11,2%). 

ІV місце -  хвороби сечо – статевої системи 5473 (6,2%) проти 4814 (6,.0 %).

За  І кв. 2015 р. до поліклінік зроблено 315939 відвідувань, в т.ч. 23298 серед дорослого населення проти 320148 відв. і 230456 відв. відповідно у 2014 р.

В 1 день 3148,3 відвідувань в дорослі поліклініки, більше на 1,08%, на 1 мешканця – 2,5 проти 2,3  у 2014 р..

Кількість відвідувань вдома для дорослого населення 26811, що на 8,5% менше минулого року. На 1 мешканця зроблено 0,3 відв., на рівні минулого року, а  в 1 день  362,3, що менше на 9,9%.

У І кв. 2015 року до лікарів служби було зроблено 232980 відвідувань, що на 1,1% більше, ніж у минулому році. Збільшилася відвідуваність до поліклініки №2 на 6,7%, до амбулаторії сімейного лікаря – майже на 21%. Відвідуваність до поліклініки №1 зменшилася на 14,8%, до поліклініки №3 – на 3,3%.

Функція лікарської посади виконана у цілому на 115,3% при 111,1% у 2014 р. Перевиконали її всі без виключення фахівці.

За І кв. 2015 р. зроблено 957 амбулаторних операцій, що на 7,1% більше минулого року. На 10 тис. населення цей показник склав 95,3 проти 88,5.

Хірургічних операцій зроблено 451,менше 2014 р. на 10,1%,  а на        10 тис. населення показник 44,9 проти 49,8.

Відмічається збільшення лор-операцій 387 проти 246, а офтальмологічних операцій стало менше на 7% (53 вип.), травматологічних – 66 проти 88 (менше на 25%).

В поліклініці № 1 зроблено 588 операцій (61%), в поліклініці №2 – 237 (24,8%), в поліклініці №3 – 132 (13,7%).

Співвідношення хірургічних операцій у поліклініці до операцій у стаціонарі склало 1:1,3 проти 1:1,5 у 2014 році.

Обсяг диспансерного спостереження  на 1000 нас. склав 899,8 проти 880,2, а серед дорослого населення 1009,7 проти 828, що менше 2014 р.на 9,8%. 

Відсоток знятих з обліку з приводу одужання 1,7% проти 2,1%, а серед дорослого населення 1,6% проти 1,9%.

У І кв. 2015 р. ліжковий фонд денного стаціонару для дорослого населення залишився без змін і складає 86. Кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах, дещо зменшився у порівнянні з минулим роком – на 0,5%. Показник пролікованих у денних стаціонарах для дорослих склав 108,4 на 10 тис. нас. при 108,3 у 2014 р.

Відсоток хворих, пролікованих у денних стаціонарах, від хворих, пролікованих в стаціонарних відділеннях, склав у І кварталі 2015 року 33,8 при показнику у 2014 році 35,7%.

Забезпеченість дорослого населення ліжками  денного стаціонару склала 8,5 на 10 тис. нас. при такому ж показнику минулого року.

За І кв. 2015р. в денних стаціонарах проліковано 1088 хворих проти 1093 хворих у 2014 році, що менше на 0,5%.

Середня тривалість лікування хворих в денних стаціонарах склала 9,7 дня при 9,8 дня у минулому році.

Структура хворих, пролікованих у денних стаціонарах:

- Ветерани війни – 46 чол. (4,2%)

- диспансерних хворих – 736 чол. (67,6%)

- інвалідів загального захворювання – 58 чол. (5,3%)

Протягом І кварталу 2015 року у домашніх стаціонарах проліковано 710 хворих проти 767.

Серед пролікованих:

- Ветерани війни – 147 чол. (20,7%)

- диспансерних хворих – 489 чол. (68,9%)

- інвалідів загального захворювання – 28 чол. (6,8%)

Загальна кількість хворих, охоплених стаціонарзаміщуючими формами лікування, склала 1798 (55,2% від хворих, пролікованих у стаціонарних відділеннях) проти 1860.

Сімейна  медицина

  У   І  кварталі  2015р.  працювало  18  сімейних  лікарів.

До  лікарів  в  поліклініку  зроблено  32073  відвідування, що  на  6579 відв.  більше  2014 р.    

      В  1  день  зроблено  433,4  відв.,  на  1  мешканця  0,9  проти  344,5   і  0,9   відповідно.  Вдома  зроблено  9823  відв.  проти  7104,  що  є  більше  на  3,8%.      В 1  день  132,7,  на  1  мешканця  0,3  проти  96,0  і  0,3  відповідно.

Функція  лікарської  посади  виконана  на  111,2%  проти  125,0%  у  2014р.,

Обсяг  диспансерного  спостереження  склав  702,9% проти 738,5 у  2014р.  Знято  з  приводу  одуження  0,8%,  тоді  як  по  об’єднанню  показник  склав  1,7%.

В  денних стаціонарах  проліковано  467 хв.  проти  311  у  2014р..  Середня  тривалість  лікування  9,5 днів.     Почато  і  закінчено  лікування  у  сімейного  лікаря  21926  проти  15846.  Направлено до «вузьких»  спеціалістів  2475  проти   1339,  госпіталізовано  до  лікарень  418  проти  322.

Охорона  здоров’я  жінок

За І кв. 2015 р. на облік взято 396 вагітних жінок проти 422 у 2014 році, менше на 6,1%, у т.ч. до 3 міс. 392 (99,0%)  проти  418 (99,1%) у 2014р. Основне обстеження вагітних зроблено на 100%. Вагітність закінчилась пологами у строк 326 (100,0%) проти 303 (100,0%) в 2014 році.

Захворювання  на  туберкульоз

На диспансерному обліку в районі знаходиться 126 хворих на туберкульоз при 158 хворих у 2014 році.

Показник розповсюдженості туберкульозу склав 105,4 на 100 тис. нас. Міський показник – 116,8 на 100 тис. нас.

За 3 місяця 2015 року усього вперше зареєстровано 14 випадків туберкульозу проти 30 випадків у 2014 році. Показник захворюваності склав 11,7 на 100 тис. і знизився вдвічі (25,0 у 2014 р.). Міський показник 15,1 на 100 тис. нас. 

Перевищує районний показник захворюваність на деструктивні форми туберкульозу у п-ці №1 – 6,4 та амбулаторії сімейного лікаря – 11,2.

Зменшилась кількість бацилярних форм захворювання з 13 до 9. Показник на 100 тис. нас. – 7,5. Міський показник – 10,6.

У І кварталі 2015 року план профілактичних флюорографічних оглядів виконано на 25,3% при 25% у 2014 році. План виконали усі відділення ПМСД.

Кількість обстежених флюорографічно на 1 тис. склала 159,9 при 159,1 у минулому році. На 24,1% обстежена група осіб, яка довготрнивало не проходила флюорообстеження (24% у 2014 р.).

Методом забору мокротиння обстежено 69 осіб, що кашляють більше 2 тижнів. Виявлено 2 позитивні результати, виявленість склала 2,9% при 5,5% у 2014 році.

Онкопатологія

Протягом 3 місяців 2015 року було оглянуто 11482  жінки, що склало 25.4% річного плану та 4423 чоловіків, що склало 25.4% річного плану. 

За 3 місяці 2015 року зареєстровано 117  випадків раку, у т.ч. 107 – вперше виявлених.

Захворюваність  склала 97.9 на 100 тис. населення та залишилася практично на  рівні минулого року, коли вона складала 96.7 на 100 тис. .  Міський показник 110.5 на 100 тис.

Серед  усіх злоякісних пухлин 40 - це візуальні форми, що складає 34.1% .

Протягом 3-х місяців  2015 року   зареєстровано 6  випадків раку шийки матки у ранніх стадіях . По місту  занедбаність  раку  шийки матки склала 7.7%.   У минулому році  було виявлено  1 випадок  раку шийки матки такожу ранній стадії. 

Серед 11 випадків раку молочної залози  занедбаних форм також немає. У минулому році відсоток занедбаності складав 20.0. Міський показник 10.3%. 

При профоглядах виявлено 4 раки молочної залози , або 40.0% , при показнику минулого року 57.9%. Міський показник 56.6%. Дорічна смертність серед вперше виявлених хворих на рак молочної залози склала 8.3% при  показнику минулого року 3.9%, міському показнику 5.5%. 

За 3 місяці 2015 року  смертність до 1 року склала 16.9% при    показнику у 2014 році 14.8 % По місту смертність до 1 року  складає 17.6%. 

Педіатрична служба

        Під наглядом педіатрів знаходиться – 21 656 дітей віком від 0 до 18 років.

Укомплектованість лікарями фізичними особами до штатних посад складає 50,8%, дільничними лікарями – 66,7%. Атестованість лікарів-педіатрів складає 100%. Укомплектованість медсестрами – 83,6%. Атестованість – 79,7%.  

При аналізі основних показників роботи амбулаторно-поліклінічної служби відмічається зниження відвідувань у поліклініку  на 7,1 %, що складає 3830,4 проти 4126,6 у 2014 році з розрахунку на 1 тис. дитячого населення. 

Показник відвідувань на дому  залишається на тому ж рівні 794,8 проти 793,0 у 2014 році.

Показники поширеності захворювань та  первинна захворюваність зросли. 

Показник поширеності: 561,1 проти 520,4 (+7,8%).

Первинна захворюваність: 460,4  проти 422,4 (+ 8,9%).

Захворюваність дітей до 1 року та інфекційна захворюваність знизились. 

Захворюваність дітей 1 року життя: 327,3 проти 389,8 (- 16,0%).

Інфекційна захворюваність: 6,9 проти 24,7 (-72%)

Не зареєстровано випадків дифтерії та носіїв токсигенного штаму, корі, краснухи, епід. паротиту, туберкульозу. 

Захворюваність новонароджених за підсумками 3 міс. 2015 року знизилась на 23,0% і склала 161,0 проти 209,4 у 2014 р.

Проводиться планова робота по диспансеризації хворих дітей. Знаходиться на обліку дітей з приводу  хронічних захворювань або вроджених аномалій розвитку 6156 випадків проти 6158 у 2014 року. Показник – 284,2 на 1 тис. населення проти 288,4.

Питома вага знятих з одужанням 4,5 проти 5,9 у 2014 році.

В структурі диспансеризації на 1 тис. дитячого населення:

І місце – хвороби органів травлення – 66,3 (70,0);

ІІ місце –– вроджені аномалії – 42,5 (45,0);

ІІІ місце –  хвороби очей – 25,4 (24,3).

Під наглядом лікарів педіатрів району знаходиться 397 дітей-інвалідів, у т.ч. 49 підлітків.

Показник загальної інвалідності склав:

За 3 місяці 2015 року показник склав 183,3 проти  166,2 і 2014 р.

В структурі за класами захворюваності :

на I місці – вродженні аномалії розвитку – 124 – 31,3%,

на II місці – захворювання ЦНС – 70 – 17,5%,

на IIІ місці – психічні захворювання – 68 – 17,3%,

на IV місці – хвороби вуха – 28 – 7,0%

на V місці – хвороби ендокринної системи – 23 – 5,7%,

                     у т.ч. цукровий діабет – 16 дітей,                  

Вперше вийшли на інвалідність:

За 3 місяці 2015 року – 8 дітей, в 2014 р. – 15 дітей. 

Показник первинної інвалідності склав:                                              

За 3 місяці 2015 року – 2,0, проти 4, 2 в минулому році 

В структурі захворюваності тих, хто вийшли вперше:

на І місці –  хвороби нервової системи                   – 4 – 50% 

на ІІ місці   – хвороби ока                                          – 1– 12,5%

        –  вроджені аномалії розвитку                  – 1– 12,5%

інфекційні хвороби                              – 1– 12,5%

-хвороби ендокринної системи                 – 1– 12,5%                                       

При оздоровленні дітей переваги надаються дітям пільгової категорії.

Всього оздоровлено за 3 міс. 2015 року:

- в дитячих спеціалізованих санаторіях МОЗ України – 8 (10) дітей, з них 6 дітей пільгових категорій, що складає  75,0%;

- в санаторіях, що фінансуються з місцевого бюджету –   84 (46) з них 51 дитина пільгової категорії, що складає  60,7%;

- в денних стаціонарах проліковано 759 (816) дітей.

За 3 міс. 2015 року на безкоштовне медикаментозне забезпечення дітей пільгової категорії витрачено 26357,16 грн., за 3 міс. 2014 року – 51512,09 грн.

    На безкоштовне харчування дітей віком до 2-х років з малозабезпечених сімей витрачено 10 052,34 грн. проти 9197,35 грн. в 2014 році, на безкоштовне харчування дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (закуплено за рахунок загального фонду бюджету) 5040 грн. проти  4140 грн. у 2014 році.

Значним розділом в роботі педіатричної служби є імунопрофілактика. На постійному контролі вакцинація дітей. Низький відсоток щеплювання пов’язаний з  перебоями у постачанні вакцин, або її  відсутністю. План вакцинації в 1 рік проти дифтерії, правця, коклюшу виконаний на 15,3% проти 8,3% у 2014 році. Охоплення вакцинальним комплексом в 1 рік 56,4% проти 88,1%. Своєчасність вакцинації в 6 місяців виконано на 5,8% проти 47,4% в 2014 році.

За 3 місяців 2015 року надійшло під нагляд педіатрів 329 новонароджених, з них щеплено БЦЖ у пологовому будинку 294 дітей (89,4%), не щеплено 35 (10,6%).

Туберкулінодіагностика проводилась згідно плану, охоплено дітей – 25,5% проти 10,4%.

Охоплено підлітків флюрообстеженням на 24,1% проти 17,4% у 2014 року.

У 2015 році заплановано охопити профоглядами – 21656 дітей, з них поглибленими – 4456. Станом на 01 квітня 2015 року оглянуто – 1716 дітей – 38,5%,  поглибленими оглядами – 1110 дітей – 24,9%.

За підсумками 3 місяців  2015 року демографічні показники покращились. Зареєстровано новонароджених на 18 більше ніж у 2014 році, 282 проти 264.  Померлих до 1 року 2 проти 3. Показник малюкової смертності склав 6,78 проти 10,78. Показник нище міського 9,96%о та  обласного 7,87%о.

Зареєстровано 3 випадків проти 0 мертвонароджених, показник 10,5 проти 0. Показник перинатальної смертності 10,5 (3,8). 

 Показники   роботи   міського центру  охорони  зору  для  дітей  та  підлітків

       За  І кв. 2015р.  у  центрі  прийнято  428 проти 350 дітей  в 2014 р.,  тривалість  лікування  10,4 днів  проти 10,0 у  2014р.

В  структурі  пролікованих  хворих:

І  місце    -  міопія  284 ( 66,3%) проти 230(65,7%)  

ІІ місце    -  амбліопія  84 ( 19,6%) проти 73 (20,8%)  

ІІІ місце   -  астигматизм 22 (5,1%) проти  17 (4,8%)  

 Шляхи  направлення  хворих:

Дитяча  полікліника№1, № 3  Комсом. р-ну  173 ( 40,4%) проти 134 (38,3%)  

Лікарня  Суворовського р-ну  125 (29,2%) проти  116 (33,1%)  

Дитяча  полікліника№2  Комсом.  р-ну 59 ( 13,8%)  проти   44 (12,6%)  

Стаціонар

За І кв. 2015 р. в  стаціонарі  проліковано 3617 хв. проти 3785 хв. у І кв. 2014 р. та 3922 у І кв. 2013 р. Із пролікованих хворі Комсомольського р-ну становлять 62,5% проти 63,2% у І кв. 2014 р. та 64,4% у І кв. 2014 р.

Склад  пролікованих  хворих:

 Інвалідів  з  приводу  загальних  захворювань  416, на рівні минулого року;

 Інвалідів  війни 23, більше на 12 хв. ніж у І кв. 2014 р.

Учасників  війни 76, менше на 41 хв. ніж у І кв. 2014 р.;

Учасників  бойових  дій (інтернаціоналісти)  25, менше на 5 хв. ніж у І кв. 2014 р.;

Пенсіонерів 1204, менше на 11 хв. ніж у І кв. 2014 р.

     План ліжко-днів виконаний на 100,06% зі зменшенням на 3,05%. Не виконали план ліжко-днів у пологовому відділені – 58,52%, патології вагітних 95,96%, нефрології 91,40%, кардіології 98,07%, хірургії 98,2%, офтальмології 86,98%.

Середня тривалість перебування хворих на ліжку склала 10,48 дня, що більше на 0,06дн. Збільшилась тривалість лікування в гінекологічному відділенні на 0,6 дня (7,07 дн), офтальмологічному на 0,87 дн. (9,28 дн), ендокринологічному на 0,52 (10,12 дн), травматологічному на 0,67 (16,65 дня), педіатричного на 0,28 (11,06 дн).

Структура  пролікованих  хворих

Вагітність, пологи  та  післяпологовий  період  744 проти 781 

Хвороби  системи  кровообігу  517 проти 498 

Хвороби  ока  342 проти 410 

Хвороби  ендокринної  системи  311 проти 300 

Хвороби  сечостатевої  системи 285 проти 290 

Травми  та  отруєння  247 проти 280 

Хвороби  органів  травлення  194 проти 216    

Показник  планової  госпіталізації  зменшився  на  1,3%  і  склав  45,5% у І кв. 2014 р. – 46,8%, Зменшення  відмічається  у  кардіологічному  відділенні    на  3,0% (4,9%),  терапевтичному  на 9,7% (14,5%),  відділенні  патології  вагітних  на  9,5% (77,5%), педіатричному  на 2,4% (1,4%), ендокринологічному на 1,79% (93,5%), хірургічному на 2,9% (41,5%), офтальмологічному на 3,6% (69,3%)

          На  1,2%  зменшилась  кількість  госпіталізованих  повністю  обстежених  і  показник  склав 89,3%.  

Зменшився % доставлених  КШД  на 3,6%  і  показник  склав  32,5%.

      На 1,7%  відмічається  зменшення показника  госпіталізації  по  самозверненню – 5,0%  проти  6,7%  у  2014р.   

          За  І  кв.  2014р.  виписано:

- з  одуженням  27,3%  проти  27,8%

- з  поліпшенням  67,54%  проти  66,0%

- без  змін  2,5%  проти  2,3%

- переведено  в  інші  стаціонари  1,9%  проти 1,4%

Загальна  летальність  0,99%, що  менше минулого  року  на  0,52%.  

В  структурі  летальності:

- 27 хворих (75,0%)  проти  30 хв. (51,7%) – хвороби  системи  кровообігу;

- 3 хворих (8,3%)  проти 8 (13,8%) – хвороби  органів  травлення;

- 3 хворих (8,3%) проти 4 хв. (6,9%) – новоутворення;

     Летальність   до доби 13,9 проти 19,0 у  2014р.,  від  доби  до 3 діб  27,8 проти 24,1.

Хірургічна діяльність

За І кв. 2015 р. проліковано хворих у відділеннях хірургічного профілю 1553 хв, що на 8,7 % менше минулого року. На 11,4% зменшилась кількість проведених операцій (1205).

      Зменшення кількості операцій відмічається у офтальмологічному відділенні на 31,3% (232), у гінекологічному на 10,7% ( 257), травматологічному на 10,8% (214). На 0,33% зменшився відсоток післяопераційних ускладнень.

      Хірургічна активність склала 66,45% зі зменшенням на 3,04%.  Збільшилась хірургічна активність у хірургічному  відділенні на 0,63%            (85,25%), На 0,9% більше проведено операцій в пологовому відділенні (55,3%).

Структура оперативних втручань

На І місті – акушерські операції 300 (24,9%) проти 345 (25,2%), із них кесарів розтинів 69  (23,0%) проти 66 (19,1%).

На ІІ місті – операції  на  кістково – м’язовій системі 251 (20,8%) проти 248 (18,1%).

На ІІІ місті – операції на органах зору 232 (19,2%) проти 338 (24,7%).

На ІV місті -  операції на органах травлення  163 (13,5%) проти 178 (13,0%).

      З використанням ендоскопічної апаратури проведено 144 (12%) проти 145( 10,6%) у 2014 р. у т.ч. в хірургічному відділенні 62 (43,0%) проти 75 (50,7%).

     Збільшилась кількість термінових втручань 67 проти 61, тобто на 9,8%.

     Післяопераційна летальність 0,29, що на 0,04% більше минулого року.

      У І кв. 2015 р. на 1 хірургічне ліжко зроблено 6,69 операцій проти 7,59 операцій у 2014 р., а на 1 хірурга – 36,52 проти 43,74 операцій.

    За І кв. 2015 р. до травмопункту  звернулося 2713 хв. проти  3257 хв. у І кв. 2014 р.

Із оглянутих :

 -    зменшилась кількість побутових травм з 3188 у 2014 році до 2654 у 2015 році

-     зменшилась кількість кримінальних травм з 39 у 2014 році до 30 у 2015 році;

-     кількість травм, пов’язаних з ДТП, залишилась на рівні минулого року і склала 19.

        Зменшилась кількість звернень мешканців Комсомольського району  - 1010 проти 1334 у 2014 році.

        Із кількості звернувшихся  за медичною допомогою госпіталізовано 155 проти 190 хв. у 2014 році,у т.ч. мешканців Комсомольського району 69 проти 95.

        За І кв. 2015 р. невідкладна офтальмологічна допомога у «Міському центрі ендолазерної мікрохірургії ока» надана 551 хв. проти 573хв. у 2014 році. Серед них звернулося з приводу травм 352 проти 363 хв. у 2014 році. В основному це побутові травми 328 проти 341 у 2014 році. Звернулось 327 дорослих проти  346  дорослих у 2014 році.

Робота допоміжних служб:

        Зроблено фізіотерапевтичних процедур 32203 проти 26755 у 2014 р.

        Зроблено лабораторних досліджень 90989 проти 82453 у 2014 р., у т.ч. 36358 проти 32852 складають біохімічні аналізи.

        Зроблено 2383 функціональних  досліджень проти 2313 у 2014 році.

        Флюорографій зроблено 372 проти 340 у 2014р. 

 

Про лікарню